ช่วยงานสมัชชาคนตาบอดครั้งที่ 27

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้ร่วมจัดโครงการ - “สัมมนาเชิงปฎิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง” เพื่อผลิตหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ - เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ณ โรงแรม สตาร์คอนเวนชั่น ระยอง เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 27 ผู้เข้าอบรมเป็นคณะครูและนักเรียน ม.ปลาย จาก โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

คลิกเพื่อเปิดรูปรวมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ดาวน์โหลดได้

และในวันที่ 27 เมษายน 2567 ชมรมฯ ได้ร่วมดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 27 เช่นกัน

WBUAP 2023 ที่ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 มีการประซุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้นที่โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นการประชุมคนตาบอดนานาชาติจากหลายประเทศทั่วโลก

รูปรวม 4 รูปในวันเปิดงาน

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้รับมอบหมายให้รวบรวมอาสาสมัครท้องถิ่นที่พูดภาษาต่างประเทศไทยไปช่วยในการประชุมครั้งนี้ อาสาสมัครชาวภูเก็ตกว่า 30 ท่านที่มาร่วมงาน ได้รับการอบรมการปฏิบัติต่อคนตาบอดโดยสังเขป

รูปรวม 6 รูป ในห้องประชุมย่อย และห้องอาหาร

เมื่อถึงวันจริง ต่างไปทำงานช่วยเหลือคนตาบอดอย่างขยันขันแข็ง เอาใจใส่ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 18.00 น. งานที่ทำรวมถึงการช่วยอำนวยความสะดวกในห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องน้ำ และการนำคนตาบอดไปส่งที่ห้องพัก

รวมรูปหมู่อาสาในวันสุดท้าย 4 รูป

อบรมการอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด ที่ร.พ.เมดพาร์ค

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 ชมรมสายสัมพันธ์ชาวเชลล์ ร่วมกับมูลนิธิเมดพาร์ค และชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกันจัดการอบรมการอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค ผู้เข้าอบรมมีทั้งอดีตพนักงานเชลล์ อาสาสมัครของมูลนิธิเมดพาร์ค และบุคคลทั่วไป


อาสาสมัครเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 13.00 น.


คุณสมถวิล ปธานวนิช ที่ปรึกษาคณะจัดการโรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวต้อนรับ


คุณอิ๊ก ชลทิพย์ ยิ้มย่อง เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิคนตาบอดไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการข้อมูลข่าวสารที่คนตาบอดเข้าถึงได้


หลังการบรรยาย เป็นการฝึกอ่าน เพื่อความเข้าใจในการอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด


และฝึกการใช้แอ๊ป Read for the Blind อัดเสียง


อาสาสมัครผู้เข้าอบรมมีทุกช่วงอายุ


วิทยากรและอาสาสมัครถ่ายรูปร่วมกันหลังปิดงานเมื่อเวลา 17.00 น.

งานเปิดสมัชชาคนตาบอด ครั้งที่ 26

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดเข้าร่วมในงานเปิดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
ผู้เข้าร่วมงานนั่งบนเก้าอี้เรียงเป็นแถว

กิจกรรมชมรม ปี 2565

 1. วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.59 น. ร่วมงาน ทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ ของมูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 2. วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง เพื่อผลิตหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 25 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ที่จังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนม.ปลาย จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด
 3. วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย
 4. วันพฤหัสที่ 16 มิ.ย. 2565 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ไปเยี่ยมและใช้บริการร้านกาแฟของน้อง ๆ ตาบอด Dots Coffee ณ อาคาร KX ถนนกรุงธนบุรี
 5. วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. โครงการ ประชาพิจารณ์ โครงการ "การศึกษาการออกแบบพื้นที่พักผ่อนสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสำหรับคนพิการ" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง จ. ปทุมธานี
 6. วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00-16.00 น. ชมรมอาสาสมัครเพื่อคนตาบอด ช่วยงานประกวดร้องเพลงไทยสากล-ไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 ณ ศาลานุสรณ์เตชวัชรา ถนนจันทร์ ซอย 5 กรุงเทพมหานคร
 7. ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมช่วยงานโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ : หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และ Art for All Village กทม. จัดโดย มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์
 8. วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น. ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ หัวข้อ ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ : หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน ณ ห้อง New Gen Space หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

การอบรมอาสาสมัคร ในสมัชชาคนตาบอด ครั้งที่ 26

สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติปีนี้เป็นครั้งที่ 26 จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา แม้จะเป็นการประชุมในที่เดียวกัน แต่การอบรมอาสาสมัครยังคงเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทำแบบนี้

พิธีกรในช่วงเช้าคือพี่หนิง วรุณรดา กรุณี

การประชุมอบรมเริ่มขึ้นเมื่อเวลา ประมาณ 9.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2566 เมื่อประธาน วิทยากร และคณะอาสาสมัครจากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กับโรงเรียนซางตาครู้ส เข้ามาพร้อม เริ่มจากการกล่าวรายงานโดย พี่นิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด จากนั้นเป็นการกล่าวเปิด และบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 กับการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด” โดย อ.มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดไทย และวุฒิสมาชิก

หลังจากช่วงพิธีการ การบรรยาย ชุดแรก คือการแนะนำ การสร้างหนังสือเสียง ด้วย โปรแกรม Read for the Blind และโปรแกรม Obi โดยพี่หนิง

กับพี่อิ๊ก ชลทิพย์ ยิ้มย่อง

เสร็จแล้วอาจารย์สามารถ รัตนสาคร รับช่วงต่อ บรรยายเรื่องการนำทางคนตาบอด และเรื่องประเภทต่างๆ ความบกพร่องทางการเห็น

หลังจากพักเที่ยง เป็นการ บรรยายเรื่องคำแนะนำในการอ่านหนังสือเสียง และเรื่องอ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง โดยพี่วิษณุ เอื้อชูเกียรติ และพี่นิรมล เปี่ยมอุดมสุข มีบางตอนที่ชวนให้ผู้เข้ารับการอบรมมาช่วยอ่านด้วย การบรรยาย ใช้เวลาไม่นานนัก เพราะเราอยากจะให้อาสาสมัคร ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ได้ทดลองอ่านแบบฝึกหัดและบทความกันทุกคน

ในห้องของพี่ดา เนตรอัมพร กฤษณปาณี กับพี่เจี๊ยบ สุวรรณ เกลี้ยงปราณีต การวิเคราะห์วิจารณ์เป็นไปอย่างเข้มข้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา 16.00 น. ก่อนจะจบ แต่ละกลุ่มฝึกอ่านได้ส่งตัวแทนมาอ่านบทความสั้น สาธิตผลการฝึก ให้ที่ประชุมใหญ่ได้ฟัง

จากนั้นเป็นการ ถ่ายรูปหมู่ แบบออนไลน์

การอบรมจบลงด้วยการกล่าวปิดของพี่นิรมล

กำหนดการ
โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง” เพื่อผลิตหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. (Zoom Cloud Meetings)
เวลา 08.00 - 09.00 น. ทดลองระบบ
08.40-09.00 น. ชมวิดิทัศน์กิจกรรม “ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด”
เวลา 09.00 - 10.30 น. พิธีเปิด โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง”
 • กล่าวรายงาน
  โดย นางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด
 • กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 กับการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด” โดย นายมณเฑียร บุญตัน ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาชิกวุฒิสภา
 • ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เวลา 10.30 - 11.30 น.
 • สนทนาพิเศษการใช้งานโปรแกรม Obi และ แอพพลิเคชั่น Read for the Blind เพื่อผลิตหนังสือเสียงเดซี ชนิด NCC Only โดย นางสาววรุณรดา กรุณี และนางสาวชลทิพย์ ยิ้มย่อง
เวลา 11.30 - 12.30 น.
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ช่วยคนตาบอด
  โดย ดร.สามารถ รัตนสาคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เวลา 12.30 - 13.00 น.
 • พักรับประทานอาหารกลางวันและรับชมวิดิทัศน์
เวลา 13.00 - 14.00 น.
 • สนทนาพิเศษ วิธีการอ่าน “อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง”
  โดย นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์
  และนางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด
เวลา 14.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติวิธีการอ่าน “อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง”
 • กลุ่มที่ 1 วิทยากร: นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ / นายบุญเทพ จิรพงษ์ธนาเวช
 • กลุ่มที่ 2 วิทยากร: นางสาวเนตรอัมพร กฤษณปาณี / นางสาวสุวรรณ เกลี้ยงปราณีต
 • กลุ่มที่ 3 วิทยากร: นางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข / นางสาวสมถวิล บุญน้อม

วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ : นางสาววรุณรดา กรุณี

เวลา 16.00 - 16.30 น.
 • ตัวแทนผู้เข้าอบรมกลุ่ม 1-3 กลุ่มละ 1 คน อ่านบทความ

พิธีปิด โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง”

 • กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมการอบรม
  โดย นางสาวปภาวรินท์ พวงแก้ว ในฐานะตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 • กล่าวถึงการเข้าร่วมการอบรมและผลที่ได้รับในการอบรม
  โดย นางสาวชนิกานต์ แก้วจันทร์ อาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 • กล่าวถึงการให้การอบรมในฐานะตัวแทนวิทยากร
  โดย นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์
 • สรุปผลการสัมมนาและกล่าวปิด
  โดย นางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด

ดำเนินรายการโดย นางสาววรุณรดา กรุณี
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินฯ 2566

โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือและมีงานทำ
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566
เวลา 09.59 (ต้องตามเวลา)
ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ มาแต่เช้า

วันนี้ ช่วงต่อจากงานทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ของมูลนิธิฯ มีงานบวชนาคหลายคนเป็นดาราประกอบจึงมีดาราพระเอกมาด้วย ผู้มาร่วมบุญมากมายและได้มาร่วมบุญทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ด้วย ทำให้คึกคักเป็นพิเศษ

ครั้นได้เวลา ประธานมูลนิธิฯ นำทุกท่านเข้าโบสถ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าอาวาส พระธรรมวชิรญาณ ได้มอบปัจจัยสมทบทุนกองผ้าป่าใส่ซอง 10,000.00 บาทมอบให้ อ.มณเฑียร บุญตัน ท่านมีเมตตาต่อคนตาบอดเป็นที่สุด ได้ไต่ถามพูดคุยกับคณะกรรมการและถ่ายรูปร่วมกัน ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลด้วย

ยอดเงินผ้าป่า ณ วันนี้
4,810,500.00 บาท

ขอขอบพระคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่ได้ร่วมบุญ ร่วมอนุโมทนาด้วยกันค่ะ

อาสาสมัครช่วยโครงการประชาพิจารณ์

“โครงการ การศึกษาออกแบบพื้นที่พักผ่อนสวนธารณะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสำหรับคนพิการ” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต ต. คลอง 1 อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

อาสาสมัครทุกท่าน มาถึง ม.ธรรมศาสตร์ ตามเวลา น้อง จนท. ขอให้ถึงพร้อมกัน 7.00 น. ระยะทางไกล ประมาณ 30-40 กม. จากบ้านของอาสาสมัครแต่ละท่าน ด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ท่านที่ขับรถมา แวะรับตามทางผ่าน จนถึงตามกำหนดเวลา

เป็นโครงการแรก หลังโควิด-19 ชมรมฯ ได้มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง 10 คน ช่วยงานโครงการประชาพิจารณ์ฯ สำหรับผู้พิการ 7 ประเภท
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2. ทางการได้ยิน
3. ทางร่างกาย การเคลื่อนไหว
4. ทางสติปัญญา
5. ออทิสติก
6. ทางการเรียนรู้
7. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม

อาสาสมัครแต่ละท่าน ทำหน้าที่โดยอัตโนมัติ สำรวจสถานที่ เพื่อต้อนรับกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่ม

โครงการนี้ จะทำให้คนพิการได้ออกกำลังกายและพักผ่อนในพื้นที่สีเขียว มีลู่เดิน วิ่ง พื้นที่ขึ้นลงบันได ทางลาด ลานอเนกประสงค์ในด้านต่าง ๆ

สำหรับ เพื่อนตาบอด จะมีแผนที่เบรลล์ พร้อมเสียง ลู่วิ่งจะมีสายดึงขึ้นจากพื้น และอื่น ๆ

การทำแบบสอบถาม กลุ่มอื่น ๆ จะตอบได้ด้วยตนเอง กลุ่มเพื่อนตาบอดต้องอ่านให้ฟัง และให้ตอบ ช่วงนี้ สนุกสนาน ...

และแล้วทุกอย่างได้สำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี

(ความประทับใจ กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เนื่องจากเช้ามาก ออกจากบ้านยังไม่รับทานข้าวกัน ร้านอาหารอยู่ไกล เพื่อน ๆ นำ หมูทอด ข้าวเหนียวถุงน้อย 2 ถุง แบ่งกัน คนละ 2-3 คำ แล้วเริ่มทำงาน พอเสร็จงาน หามุมเปิบข้าวกล่อง ด้วยความหิว)

เล่าให้เพื่อน ๆ ที่ไม่สะดวกไปช่วยค่ะ
นิรมล

กิจกรรมชมรมฯ พ.ศ. 2564

 1. ร่วมจัดรายการวิทยุเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ T.A.B. RADIO มูลนิธิคนตาบอดไทย ดังนี้
 2. รายการข่าวโลกโบราณคดี
  ออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน เวลา 15.00-15.30 น.
  ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

  รายการเพลงดีศรีสยาม
  ออกอากาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน เวลา 15.00-15.30 น.
  ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย อานันท์ นาคคง

 3. ร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 4. ช่วยประสานงานให้องค์กรคนตาบอดและเพื่อนตาบอดได้รับวัคซีน โควิด-19 กับหน่วยงานของรัฐ ณ สถาบันจุฬาภรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาสาสมัครช่วยอำนวยความสะดวกให้เพื่อนตาบอด ได้รับวัคซีนในหน่วยงานดังกล่าว ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564

Dots Coffee กาแฟดีฝั่งธน

วันพฤหัสที่ 16 มิ.ย. 2565 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ไปเยี่ยมและใช้บริการร้านกาแฟของน้อง ๆ ตาบอด Dots Coffee ณ อาคาร KX ถนนกรุงธนบุรี

ชมรมอาสาแวะทักทายร้าน Dots Coffee

Pages

Subscribe to ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด RSS