วิธีช่วยเหลือคนตาบอด

ช่วยเหลือคนตาบอดอย่างไรดี
(โดย ศิริณี อักษรมี)

การใช้ชีวิตร่วมกับคนตาบอด

 1. กรุณาปฏิบัติต่อคนตาบอดให้เหมือนกับบุคคลทั่วไป ถึงแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็น ซึ่งเป็นแต่แค่เพียงความพิการทางรางกายเท่านั้น แต่ส่วนลึกแล้วคนตาบอดเองก็มีความรู้สึกนึกคิด ยังมีความสนใจอยากรู้ อยากเห็นและอยากแสดงความคิดเห็นเหมือนกับบุคคลอื่น ๆ
 2. กรุณาอย่าสงสารหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ในความตาบอดจนเกินกว่าเหตุ
 3. การเป็นแขกรับเชิญของคนตาบอด ไม่เป็นการผิดประการใด เพราะคนตาบอดจำนวนมากก็ยังมีโอกาสได้ดูแลและบริการท่าน เช่นเดียวกับที่ท่านมีน้ำใจต่อเขา เพื่อแสดงถึงการขอบคุณ ดังนั้นถ้าไม่มีเหตุขัดข้องจนสุดวิสัยโปรดอย่าเกรงใจ ให้โอกาสแก่เขาบ้าง
 4. กรุณาอย่าแปลกใจถ้าคนตาบอดจะถามหาสวิทซ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนหรือที่ทำงาน เพราะหากคนตาบอดจะช่วยเปิดปิดไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นแล้วยังมีคนตาบอดจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบอยู่ในห้องซึ่งปราศจากแสง
 5. บานประตูในบ้านหรือที่ทำงานที่มีคนตาบอดอยู่ กรุณาอย่าเปิดค้างไว้ ขอให้ปิด หรือเปิดกว้างจนบานประตูแนบชิดฝาผนัง เพื่อคนตาบอดจะได้ไม่ต้องเดินชนK/li>
 6. เมื่อท่านพบคนตาบอดกำลังจะข้ามถนน หรือรอรถประจำทาง ขอความกรุณาท่านเสนอให้ความช่วยเหลือด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง แม้ว่าในบางครั้งท่านจะพบคนตาบอดที่ปฎิเสธไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากท่านก็ตาม

การสนทนากับคนตาบอด

 1. กรุณาพูดกับคนตาบอดโดยตรง ไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดังเกินกว่าปกติ หรือพูดผ่านล่าม ซึ่งเป็นเพื่อนหรือผู้นำทางของคนตาบอด
 2. ระหว่างสนทนา หากจำเป็นที่จะต้องพูดคำที่เกี่ยวกับ “ ตาบอด ” หรือ “ มองเห็น ” โปรดพูดโดยไม่ต้องเกรงใจ หรือพยายามหลีกเลี่ยงไปใช้คำอื่นแทน
 3. เมื่อท่านเข้าไปในห้องที่มีคนตาบอดอยู่ด้วย กรุณาพูดทักทาย หรือใช้เสียงเพื่อจะได้ทราบว่ามีคนเข้ามา ไม่ควรจะเสียเวลากับคำถามที่ส่า “ ทายซิว่าใคร ” ควรบอกชื่อของท่านไปเลย กรณีมีบุคคลเพิ่มขึ้น หรือบุคคลที่สาม ควรบอกให้คนตาบอดทราบด้วย
 4. ในการทักทายเพื่อนตาบอด กรุณาสัมผัสมือ ไม่ว่าจะเป็นการพบกันหรือการอำลากัน สำหรับคนตาบอดการจับมือแสดงถึงความยิ้มแย้มแจ่มใสและความเป็นมิตร
 5. ในที่ประชุมที่ใช้เครื่องขยายเสียง กรุณาบอกให้คนตาบอดทราบว่าผู้พูดอยู่ตรงไหน เพื่อเขาจะได้หันหน้าไปทางผู้พูดได้ถูกต้อง แทนที่จะหันไปตามเสียงที่มาจากลำโพง ซึ่งอาจจะทำให้คนตาบอดพูดกับลำโพงได้
 6. หลังจากการสนทนา เมื่อท่านจะไปจากที่นั่นควรบอกให้คนตาบอดทราบด้วย มิฉะนั้นคนตาบอดจะรู้สึกเก้อเขินที่ต้องพูดอยู่คนเดียว