การอบรมอาสาสมัคร ในสมัชชาคนตาบอด ครั้งที่ 26

สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติปีนี้เป็นครั้งที่ 26 จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา แม้จะเป็นการประชุมในที่เดียวกัน แต่การอบรมอาสาสมัครยังคงเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทำแบบนี้

พิธีกรในช่วงเช้าคือพี่หนิง วรุณรดา กรุณี

การประชุมอบรมเริ่มขึ้นเมื่อเวลา ประมาณ 9.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2566 เมื่อประธาน วิทยากร และคณะอาสาสมัครจากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กับโรงเรียนซางตาครู้ส เข้ามาพร้อม เริ่มจากการกล่าวรายงานโดย พี่นิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด จากนั้นเป็นการกล่าวเปิด และบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 กับการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด” โดย อ.มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดไทย และวุฒิสมาชิก

หลังจากช่วงพิธีการ การบรรยาย ชุดแรก คือการแนะนำ การสร้างหนังสือเสียง ด้วย โปรแกรม Read for the Blind และโปรแกรม Obi โดยพี่หนิง

กับพี่อิ๊ก ชลทิพย์ ยิ้มย่อง

เสร็จแล้วอาจารย์สามารถ รัตนสาคร รับช่วงต่อ บรรยายเรื่องการนำทางคนตาบอด และเรื่องประเภทต่างๆ ความบกพร่องทางการเห็น

หลังจากพักเที่ยง เป็นการ บรรยายเรื่องคำแนะนำในการอ่านหนังสือเสียง และเรื่องอ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง โดยพี่วิษณุ เอื้อชูเกียรติ และพี่นิรมล เปี่ยมอุดมสุข มีบางตอนที่ชวนให้ผู้เข้ารับการอบรมมาช่วยอ่านด้วย การบรรยาย ใช้เวลาไม่นานนัก เพราะเราอยากจะให้อาสาสมัคร ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ได้ทดลองอ่านแบบฝึกหัดและบทความกันทุกคน

ในห้องของพี่ดา เนตรอัมพร กฤษณปาณี กับพี่เจี๊ยบ สุวรรณ เกลี้ยงปราณีต การวิเคราะห์วิจารณ์เป็นไปอย่างเข้มข้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา 16.00 น. ก่อนจะจบ แต่ละกลุ่มฝึกอ่านได้ส่งตัวแทนมาอ่านบทความสั้น สาธิตผลการฝึก ให้ที่ประชุมใหญ่ได้ฟัง

จากนั้นเป็นการ ถ่ายรูปหมู่ แบบออนไลน์

การอบรมจบลงด้วยการกล่าวปิดของพี่นิรมล

กำหนดการ
โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง” เพื่อผลิตหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. (Zoom Cloud Meetings)
เวลา 08.00 - 09.00 น. ทดลองระบบ
08.40-09.00 น. ชมวิดิทัศน์กิจกรรม “ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด”
เวลา 09.00 - 10.30 น. พิธีเปิด โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง”
 • กล่าวรายงาน
  โดย นางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด
 • กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 กับการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด” โดย นายมณเฑียร บุญตัน ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาชิกวุฒิสภา
 • ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เวลา 10.30 - 11.30 น.
 • สนทนาพิเศษการใช้งานโปรแกรม Obi และ แอพพลิเคชั่น Read for the Blind เพื่อผลิตหนังสือเสียงเดซี ชนิด NCC Only โดย นางสาววรุณรดา กรุณี และนางสาวชลทิพย์ ยิ้มย่อง
เวลา 11.30 - 12.30 น.
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ช่วยคนตาบอด
  โดย ดร.สามารถ รัตนสาคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เวลา 12.30 - 13.00 น.
 • พักรับประทานอาหารกลางวันและรับชมวิดิทัศน์
เวลา 13.00 - 14.00 น.
 • สนทนาพิเศษ วิธีการอ่าน “อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง”
  โดย นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์
  และนางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด
เวลา 14.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติวิธีการอ่าน “อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง”
 • กลุ่มที่ 1 วิทยากร: นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ / นายบุญเทพ จิรพงษ์ธนาเวช
 • กลุ่มที่ 2 วิทยากร: นางสาวเนตรอัมพร กฤษณปาณี / นางสาวสุวรรณ เกลี้ยงปราณีต
 • กลุ่มที่ 3 วิทยากร: นางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข / นางสาวสมถวิล บุญน้อม

วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ : นางสาววรุณรดา กรุณี

เวลา 16.00 - 16.30 น.
 • ตัวแทนผู้เข้าอบรมกลุ่ม 1-3 กลุ่มละ 1 คน อ่านบทความ

พิธีปิด โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง”

 • กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมการอบรม
  โดย นางสาวปภาวรินท์ พวงแก้ว ในฐานะตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 • กล่าวถึงการเข้าร่วมการอบรมและผลที่ได้รับในการอบรม
  โดย นางสาวชนิกานต์ แก้วจันทร์ อาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 • กล่าวถึงการให้การอบรมในฐานะตัวแทนวิทยากร
  โดย นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์
 • สรุปผลการสัมมนาและกล่าวปิด
  โดย นางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด

ดำเนินรายการโดย นางสาววรุณรดา กรุณี
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม