วิธีนำทางคนตาบอด เดินทางเรียบ ข้ามถนน ฯลฯ

วีดิทัศน์แนะนำวิธีการช่วยเหลือคนตาบอด ของ โครงการผลิตสื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น ม.ราชภัฏสวนดุสิต

วิธีนำทางคนตาบอด เดินทางเรียบ ข้ามถนน ขึ้นลงบันได ขึ้นบันไดเลื่อน เปิดปิดประตู พานั่งเก้าอี้ กินข้าว นั่งรถ ฯลฯ