เที่ยวเขาดิน - กิจกรรมเนื่องในวันไม้เท้าขาว 2549

วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันไม้เท้าขาว เนื่องในโอกาสดังกล่าว สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจึงได้จัดให้มีกิจกรรมเดินชมสวนสัตว์ขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2549 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดมีส่วนช่วยพาคนตาบอดเที่ยวเขาดินในวันนั้น


นัดกันที่ริมทาง ลานพระบรมรูปทรงม้า

อบรมการสร้างหนังสือเสียงด้วย MyStudioPC 27 ก.ย. 2549

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกับห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ เปิดการอบรมวิธีสร้างหนังสือเสียงแบบเดซี่ ชนิด NCC only ด้วยโปรแกรม MyStudioPC ให้แก่สมาชิกขอ

กิจกรรมสัมพันธ์ พุทธมณฑล 18 มิ.ย. 49

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2549 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ชวนกันไปเที่ยวพุทธมณฑล เล่นเกมวอล์กแรลลี่ แล้วขึ้นเรือที่วัดดอนหวายล่องแม่น้ำนครชัยศรี เป็นการไปเที่ยวกันเองโดยไม่เกี่ยวกับงานของคนตาบอด แต่ก็มีคนตาบอดร่วมทาง (และร่วมเล่น) ไปด้วยหลายคน

Pages

Subscribe to ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด RSS