อาสาสมัครช่วยโครงการประชาพิจารณ์

“โครงการ การศึกษาออกแบบพื้นที่พักผ่อนสวนธารณะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสำหรับคนพิการ” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต ต. คลอง 1 อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

อาสาสมัครทุกท่าน มาถึง ม.ธรรมศาสตร์ ตามเวลา น้อง จนท. ขอให้ถึงพร้อมกัน 7.00 น. ระยะทางไกล ประมาณ 30-40 กม. จากบ้านของอาสาสมัครแต่ละท่าน ด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ท่านที่ขับรถมา แวะรับตามทางผ่าน จนถึงตามกำหนดเวลา

เป็นโครงการแรก หลังโควิด-19 ชมรมฯ ได้มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง 10 คน ช่วยงานโครงการประชาพิจารณ์ฯ สำหรับผู้พิการ 7 ประเภท
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2. ทางการได้ยิน
3. ทางร่างกาย การเคลื่อนไหว
4. ทางสติปัญญา
5. ออทิสติก
6. ทางการเรียนรู้
7. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม

อาสาสมัครแต่ละท่าน ทำหน้าที่โดยอัตโนมัติ สำรวจสถานที่ เพื่อต้อนรับกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่ม

โครงการนี้ จะทำให้คนพิการได้ออกกำลังกายและพักผ่อนในพื้นที่สีเขียว มีลู่เดิน วิ่ง พื้นที่ขึ้นลงบันได ทางลาด ลานอเนกประสงค์ในด้านต่าง ๆ

สำหรับ เพื่อนตาบอด จะมีแผนที่เบรลล์ พร้อมเสียง ลู่วิ่งจะมีสายดึงขึ้นจากพื้น และอื่น ๆ

การทำแบบสอบถาม กลุ่มอื่น ๆ จะตอบได้ด้วยตนเอง กลุ่มเพื่อนตาบอดต้องอ่านให้ฟัง และให้ตอบ ช่วงนี้ สนุกสนาน ...

และแล้วทุกอย่างได้สำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี

(ความประทับใจ กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เนื่องจากเช้ามาก ออกจากบ้านยังไม่รับทานข้าวกัน ร้านอาหารอยู่ไกล เพื่อน ๆ นำ หมูทอด ข้าวเหนียวถุงน้อย 2 ถุง แบ่งกัน คนละ 2-3 คำ แล้วเริ่มทำงาน พอเสร็จงาน หามุมเปิบข้าวกล่อง ด้วยความหิว)

เล่าให้เพื่อน ๆ ที่ไม่สะดวกไปช่วยค่ะ
นิรมล