กิจกรรมชมรม ปี 2565

  1. วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.59 น. ร่วมงาน ทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ ของมูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  2. วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง เพื่อผลิตหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 25 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ที่จังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนม.ปลาย จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด
  3. วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย
  4. วันพฤหัสที่ 16 มิ.ย. 2565 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ไปเยี่ยมและใช้บริการร้านกาแฟของน้อง ๆ ตาบอด Dots Coffee ณ อาคาร KX ถนนกรุงธนบุรี
  5. วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. โครงการ ประชาพิจารณ์ โครงการ "การศึกษาการออกแบบพื้นที่พักผ่อนสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสำหรับคนพิการ" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง จ. ปทุมธานี
  6. วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00-16.00 น. ชมรมอาสาสมัครเพื่อคนตาบอด ช่วยงานประกวดร้องเพลงไทยสากล-ไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 ณ ศาลานุสรณ์เตชวัชรา ถนนจันทร์ ซอย 5 กรุงเทพมหานคร
  7. ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมช่วยงานโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ : หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และ Art for All Village กทม. จัดโดย มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์
  8. วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น. ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ หัวข้อ ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ : หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน ณ ห้อง New Gen Space หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์