ทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินฯ 2566

โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือและมีงานทำ
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566
เวลา 09.59 (ต้องตามเวลา)
ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ มาแต่เช้า

วันนี้ ช่วงต่อจากงานทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ของมูลนิธิฯ มีงานบวชนาคหลายคนเป็นดาราประกอบจึงมีดาราพระเอกมาด้วย ผู้มาร่วมบุญมากมายและได้มาร่วมบุญทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ด้วย ทำให้คึกคักเป็นพิเศษ

ครั้นได้เวลา ประธานมูลนิธิฯ นำทุกท่านเข้าโบสถ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าอาวาส พระธรรมวชิรญาณ ได้มอบปัจจัยสมทบทุนกองผ้าป่าใส่ซอง 10,000.00 บาทมอบให้ อ.มณเฑียร บุญตัน ท่านมีเมตตาต่อคนตาบอดเป็นที่สุด ได้ไต่ถามพูดคุยกับคณะกรรมการและถ่ายรูปร่วมกัน ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลด้วย

ยอดเงินผ้าป่า ณ วันนี้
4,810,500.00 บาท

ขอขอบพระคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่ได้ร่วมบุญ ร่วมอนุโมทนาด้วยกันค่ะ