ช่วยงานสมัชชาคนตาบอดครั้งที่ 27

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้ร่วมจัดโครงการ - “สัมมนาเชิงปฎิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง” เพื่อผลิตหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ - เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ณ โรงแรม สตาร์คอนเวนชั่น ระยอง เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 27 ผู้เข้าอบรมเป็นคณะครูและนักเรียน ม.ปลาย จาก โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

คลิกเพื่อเปิดรูปรวมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ดาวน์โหลดได้

และในวันที่ 27 เมษายน 2567 ชมรมฯ ได้ร่วมดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 27 เช่นกัน