วิธีอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด

ข้อมูลนำเสนอ วิธีอ่านหนังสือเสียง ทั้งแถบเสียง และเดซี่ เป็นสไล้ด์ 16 หน้า จัดทำเป็น VCD และเป็นไฟล์ MPEG แล้ว ในภาพยนต์มีเสียงและเอกสารตัวอย่างประกอบ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ WMV (18 Mb) ได้ที่นี่ จะคลิกเพื่อชมหรือคลิกขวา แล้วเลือก Save target as ... ก็ได้ หรือติดต่อรับได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ (16/6/50)

1/16

2/16

3/16

4/16

5/16

6/16

7/16

8/16

9/16

10/16

11/16

12/16

13/16

14/16

15/16

16/16