แจ้งผลการคัดเลือกสุดยอดหนังสือเสียง 2558

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทยโดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการ“การอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาการอ่านหนังสือเสียงสำหรับผลิตสุดยอดหนังสือเสียงแห่งปี 2558”ขณะนี้ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด และมูลนิธิคนตาบอดไทยได้ดำเนินการคัดเลือกสุดยอดหนังสือเสียงจำนวน 12 เล่ม เสร็จสิ้นแล้ว ทุกเล่มเป็นการอ่านภาษาไทยอย่างถูกต้อง ออกเสียงตามอักขระที่ชัดเจนและน่าฟัง โดยอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการอ่าน เพื่อนำไปจัดทำเป็นหนังสือเสียงระบบเดซี ชนิด Full textดังนี้
 

เรื่อง อ่านโดย
1. ร้อยป่าไว้ด้วยรัก วรารัตน์ ทองศิริมา
2. นิราศรักกรุงกวี ธัญนีย์ ไชยสม
3. แหวนพระราชินีชีบา สุชาดา สนามชวด
4. โยคีน้อย ตอนศึกคัมภีร์ไตรเพท ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์
5. ปลายขอบฟ้าฉาน ศิรินาถ นาถวงษ์
6. ปลุกจิตปลอบใจ อภิรดา ชินพัฒน์
7. โยคีน้อย ตอนกับโรงเรียนไสยศาสตร์ ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์
8. พันธนาคินทร์ สิรินาถ นาถวงษ์
9. จอมพรานกับดอกไม้ศักดิ์สิทธ์ สุชาดา สนามชวด
10. สอดสร้อยมาลา พวงแก้ว เพียรล้ำเลิศ
11. จอมพรานควอเตอร์เมน นิรุจ เจียมจรรยงค์
12. นิทานพม่า ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข

 
ขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือที่ดีของทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

มูลนิธิคนตาบอดไทย และ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด

กฐินหลวงที่วัดสุวรรณาราม 18 พ.ย. 58

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และขันลงหินบ้านบุ เจียม แสงสัจจาอัญเชิญมาทอดถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ศ.นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ถวายผ้าพระกฐินแด่สงฆ์ในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม

มีการสมโภชน์องค์พระกฐินในคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน วันที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 13.29 น. เป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย ศ.นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ร่วมบุญและส่งตัวแทนเข้าร่วมงานด้วย

รายการ เพื่อนกัน 17 พฤศจิกายน 2558

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
 • แนะนำสถานที่เที่ยว ในวันลอยกระทง
 • ไม่ออกกำลังกาย แต่ก็ไม่อ้วน เพียงแต่....
 • ผลไม้ที่ควรกินในช่วงลดน้ำหนัก
 • คนไทยบริโภคน้ำตาล สูงกว่าที่ WHO แนะนำเกือบ 3 เท่าตัว
 • มุมหนังสือ ตอน “ตด” และ “จับตด”

 

ซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Dad ร่วมกับคนพิการ 15 พ.ย. 58

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ Bike for Dad ของคนพิการ โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการทุกประเภท จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จักรยานสำหรับอาสาสมัครและคนตาบอดในครั้งนี้เป็นจักรยานแบบสองตอน (Tandem) ที่มีการบังคับเลี้ยวซ้ายขวา และระบบเบรคมือจากอาสาสมัครตาดีที่ปั่นอยู่ข้างหน้า ส่วนคนตาบอดจะช่วยปั่นอยู่ข้างหลัง ซึ่งการซักซ้อมในครั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครและคนตาบอดได้ทำความรู้จักกัน เรียนรู้การปั่นด้วยกันก่อนการปั่นจริงในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ระยะทาง 29 กิโลเมตร บนเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

สวนลุมพินีเป็นที่ซักซ้อม การปั้นจักรยานคนพิการ รวมทั้งคนตาบอด ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ Bike for Dad

คอนเสิร์ตศิลปินไม้เท้าขาว 16 ต.ค. 58

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกิจกรรม “คอนเสิร์ตศิลปินไม้เท้าขาว” โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธี ให้เกียรติอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลและปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อการสร้างความตระหนักรู้สิทธิ เสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคม จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันไม้เท้าขาว" ซึ่งถือเป็นสัญญลักษณ์สากลของ "คนตาบอด" หรือผู้พิการทางสายตาทั่วโลก และเป็นเครื่องมือนำไปสู่อิสรภาพ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง "วันไม้เท้าขาวสากล" (White Can Day) พร้อมกับเปลี่ยนแปลงทัศนคติสังคมต่อคนตาบอดที่มากความสามารถ จากคำว่า "วณิพก" เป็น "ศิลปินไม้เท้าขาว" ส่งเสริมให้ นักร้อง นักดนตรี คนตาบอดในที่สาธารณะ มีศักยภาพ และมีสิทธิเสรีภาพ ในการประกอบอาชีพทัดเทียมกับคนทั่วไป

คอนเสิร์ตศิลปินไม่เท้าขาว พิธีเปิดถึงการแสดง

รายการ เพื่อนกัน 3 พฤศจิกายน 2558

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
 • อุปกรณ์ไฮเทคเพื่อผู้พิการทางสายตา
 • เปิดผลวิจัยอนามัยโลก กินไส้กรอก-เบคอนเสี่ยงมะเร็ง
 • ออกกำลังกายวันละนิด พิชิตข้อเข่าเสื่อม
 • ท่องเที่ยว “กอดเมืองไทยให้หายเหนื่อย” ททท. “พังงาเที่ยวได้ ไม่มีสิ้นสุด”
 • เรื่องชวนหัวในยุคราชวงศ์จีน ตอน ชาติหน้ายอมเป็นบิดาท่าน

 

รายการ เพื่อนกัน 20 ตุลาคม 2558

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2558
 • ถามพุทธองค์ “เหตุผลอันใดถึงมีชะตาชีวิตเช่นนี้”
 • ระวังภัยร้ายในที่จอดรถ
 • ออฟฟิศแย่ ทำ “สุขภาพ” แย่
 • เชิญหลงรักประเทศไทย “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์”
 • เรื่องชวนหัว ตอน “ไม่ใช่พระ”

 

รายการ เพื่อนกัน 6 ตุลาคม 2558

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2558
 • ข้อแนะผู้ขับขี่ เรียนรู้หลักปฏิบัติในการขับรถช่วงฝนตกอย่างถูกวิธี
 • สิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาคการขนส่ง สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
 • ห้องสมุดคนตาบอดฯ รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน part-time
 • แนะคนไทยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
 • มุมหนังสือ ธุรกิจสนุกๆของหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
 • เรื่องชวนหัวในยุคราชวงศ์จีน ตอน ไม่กลัวเมีย, นิ้ววิเศษ, ตำราไม่แม่น
 • เชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานเขตบางเขน

 

รายการ เพื่อนกัน 1 กันยายน 2558

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 1 กันยายน 2558
 • 10 นิสัยช่วยทำให้เรากลายเป็นคนฉลาด
 • รู้วิธี ทำง่ายๆ กดจุดบนใบหน้า ผ่อนคลาย เยียวยาโรค
 • แนะนำที่เที่ยว ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม 1-27 กันยายน 58
 • ตรัง...เมืองต้องห้ามพลาด ยุทธจักรความอร่อยกับเทศกาลหมูย่างและขนมเค้กเมืองตรัง 5-6 ก.ย.
 • พาไปเที่ยวกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • มุมหนังสือ เรื่องชวนหัวในยุคราชวงศ์จีน ตอน “วาดรูปเหมือนให้ท่านผู้บัญชาการ” “ขุนนางห้องส้วม”

 

อบรมอาสาเพื่อผลิตสุดยอดหนังสือเสียงแห่งปี 2558

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 มูลนิธิคนตาบอดไทย ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด โดยความสนับสนุนของสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาการอ่านหนังสือเสียง สำหรับผลิตสุดยอดหนังสือเสียงแห่งปี 2558 ขึ้น ที่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ โดยผู้ให้การอบรม อาจารย์สุรัชนา ฤกษ์ชนะ และอาจารย์สุปัญญา ชมจินดา

ภาพหมู่ของผู้เข้าอบรม ในการอบรมวันแรก

ผู้เข้าอบรมได้เลีอกหนังสีอที่โครงการได้รับมาจากสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ และเคล็ดไทย เพื่อนำไปอ่านหลังจากการอบรม แล้วจะส่งไปเพื่อการใช้ในห้องสมุดคนตาบอด หนังสือที่ดีที่สุด 12 เล่มจะได้รับการสร้างเป็น Daisy full text ในภายหลัง

ตอนท้ายของการอบรม อาจารย์มณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช. ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับคนตาบอด

(คลิกที่ภาพถ่ายเพื่อเปิดภาพใหญ่)
ภาพถ่ายจากการอบรมเพื่อผลิตสุดยอดหนังสือเสียง 2558 เป็นตารางภาพ

Pages

Subscribe to ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด RSS