WBUAP 2023 ที่ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 มีการประซุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้นที่โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นการประชุมคนตาบอดนานาชาติจากหลายประเทศทั่วโลก

รูปรวม 4 รูปในวันเปิดงาน

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้รับมอบหมายให้รวบรวมอาสาสมัครท้องถิ่นที่พูดภาษาต่างประเทศไทยไปช่วยในการประชุมครั้งนี้ อาสาสมัครชาวภูเก็ตกว่า 30 ท่านที่มาร่วมงาน ได้รับการอบรมการปฏิบัติต่อคนตาบอดโดยสังเขป

รูปรวม 6 รูป ในห้องประชุมย่อย และห้องอาหาร

เมื่อถึงวันจริง ต่างไปทำงานช่วยเหลือคนตาบอดอย่างขยันขันแข็ง เอาใจใส่ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 18.00 น. งานที่ทำรวมถึงการช่วยอำนวยความสะดวกในห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องน้ำ และการนำคนตาบอดไปส่งที่ห้องพัก

รวมรูปหมู่อาสาในวันสุดท้าย 4 รูป