แนะนำชมรมจัดทำหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์

วันนี้ได้ไปร่วมงานแนะนำตัว 1414plus ที่ ThaiPBS ได้พบกับผุ๋ดูแล ชมรมจัดทำหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ซึ่งผมได้เห็นความตั้งใจช่วยคนตาบอดของเขามาระยะหนึ่งแล้ว ด้วยความชื่นชมที่นำคนรุ่นใหม่มาช่วยงาน

ทราบมาว่าที่นี่เปิดทุกวัน !! ตั้งแต่เช้า 10.30 น. ถึงค่ำ 19.30 น. มีห้องอัด 5 ห้อง ถ้าอาสาท่านได้สะดวกย่านแฮปปี้แลนด์ ปลายถนนลาดพร้าว ย่านคลองจั่น เชิญไปช่วยกันอ่านหนังสือเสียงที่นั่นนะครับ

หน้า Facebook ของชมรมจัดทำหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์

ภาพหมู่อาสาสมัคร WBUAP 2014 ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557

ภาพกิจกรรมยังไม่พร้อมนำขึ้นมาแบ่งปัน ขอส่งภาพหมู่มาให้ชมกันก่อน งานอบรมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของอาสาสมัครทุกท่าน ขอให้เปิดตาเปิดใจ ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีสติ

ทุกคนเป็นเพื่อนกัน อาสาเป็นเพื่อนอาสา และเป็นเพื่อนคนตาบอด มีอะไรพวกเราช่วยกันได้อยู่แล้ว

ภาพหมู่อาสาสมัคร WBUAP 2014 ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557
รูปข้างบนนี้ทำสำหรับดูบนจอคอมพิวเตอร์ หากต้องการรูปที่นำไปพิมพ์บนกระดาษขนาดใหญ่ กรุณาคลิกที่นี่

อันนี้เป็นรูปทำใหม่ คนด้านข้างสว่างขึ้น และทำกรอบใหม่
ภาพหมู่อาสาสมัคร WBUAP 2014 ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 - ซ่อมแสงและปรับกรอบใหม่
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่ครับ

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ WBUAP-SEMINAR 2014 อาทิตย์ 27 เม.ย. 57

กำหนดการอบรม WBUAP 2014 27 เม.ย. 57

แผนที่ไปโรงแรมโกลเด้นทิวลิปฯ
gs2

กำหนดการของงาน WBUAP-2014 วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2557 (PDF)

อบรมอาสา ที่จังหวัดอุดรธานี 20 เมษายน 2557

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้ไปจัดอบรมการช่วยเหลือคนตาบอดให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอด 2557 ที่จัดขึ้นที่โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

อาจารย์วิรัช ศรีตุลานนท์ และอาจารย์มณเฑียร บุญตัน ให้เกียรติกล่าวเปิด และกล่าวต้อนรับ ส่วนการอบรมประกอบด้วย การอ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง การนำทางคนตาบอด และการสาธิตการสร้างหนังสือเสียงแบบเดซีด้วยโปรแกรมโอบิ

ดีเจ กัญจน์ พลสงคราม เป็นพิธีกร และวิทยากรการอ่าน

ทุกภาพในตารางมีภาพขนาดใหญ่ให้ดาวน์โหลด ลิ้งก์อยู่ด้านล่างต่อจากภาพหมู่

ประมวลภาพจากงานอบรมอาสา ที่จังหวัดอุดรธานี 20 เมษายน 2557

ภาพหมู่ผู้เข้าอบรม จากงานอบรมอาสา ที่จังหวัดอุดรธานี 20 เมษายน 2557

ภาพหมู่มีภาพขนาดใหญ่พิเศษ นำไปพิมพ์เป็นรูปขนาดใหญ่ได้ ผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกับภาพอื่นๆ ในตารางภาพ โดยคลิกที่นี่ เพื่อไปยังเว็บ Flickr ซึ่งใช้เก็บภาพ

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครร่วมงาน WBUAP SEMINAR 2014

รายชื่ออาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือก 104 คน

1. อาสาสมัครที่เลือกตำแหน่งงาน Airport usher ต้องเข้ารับการอบรมวิธีการให้ความช่วยเหลือคนตาบอดในสถานการณ์ต่างๆ ณ สถานที่ปฏิบัติงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น.

2. อาสาสมัครที่เลือกตำแหน่งงาน Information desk, Meeting room attendant, Exhibition attendant, Usher, Food and Beverage, Site visit และ Social program ต้องเข้ารับการอบรมวิธีการให้ความช่วยเหลือคนตาบอดในสถานการณ์ต่างๆ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอรีน ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น.

เจ้าหน้าที่มูลนิธิคนตาบอดไทยจะติดต่อมายังอาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ท่านที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรม มูลนิธิฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่จะต้องตัดสิทธิ์ของท่านในการร่วมเป็นอาสาสมัครครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการช่วยเหลือคนตาบอด

สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2248-0555, 0-2246-3835


1. น.ส.กนกพร นุชนานนท์เทพ 41. น.ส.นฤมล ขุนเที่ยงธรรม 81. น.ส.ศนานุช กุลวานิชย์
2. น.ส.กมลวรรณ วงศ์เหลือง 42. น.ส.นฤมล แสงวัฒนจินดา 82. น.ส.ศิตา ธนโชติกานนท์
3. นางกรสิริ เรืองรังษีรัตน์ 43. น.ส.นลินทิพย์ สินสำราญจิต 83. น.ส.ศิริธร บุตรเพ็ชร์
4. น.ส.กฤษพร ฤทธิชัยดำรงกุล 44. น.ส.นวรัตน์ วงษ์ลา 84. น.ส.ศุภธิดา กิตติสารวัณโณ
5. นางกัญญนันทน์ ภูรินันท์พรสิน 45. น.ส.นัยนา แสงสง่าตระกูล 85. นายสงกรานต์ กลมสุข
6. น.ส.กัญญ์รินท์ สีกาศรี 46. น.ส.นุสรา ค้าข้าว 86. นายสมศักดิ์ ธรรมร่มดี
7. น.ส.กุลจิรา ภวสันต์ 47. น.ส.บงกช เตชะเกษม 87. นายสาวิน สายบัว
8. นายจาตุรงค์ แสงอรุณ 48. น.ส.ปณิดา ค่ายกนกวงศ์ 88. น.ส.สิริอร อุมรินทร์
9. น.ส.จิตติมา กาสา 49. นายปรเมศวร์ ธรธรรม 89. น.ส.สุภณิดา ลิ่วลำเพา
10. น.ส.จิตรา อภิทัศน์สิน 50. นายประเทือง มูลทองตน 90. น.ส.สุภัค เธียรลิขิต
11. น.ส.จิรประภา แตงกระโทก 51. นางปัทมา มิตรเจริญ 91. น.ส.สุภิดา ชมภูทิพย์
12. น.ส.จิระประภา เจริญสะอาด 52. นายพรนรินทร์ เพิ่มพูล 92. น.ส. สุรภี ปราณสิริเวโรจน์
13. นายจุลพงศ์ โรจน์ประสิทธิ์พร 53. น.ส.พริม ปิยะชน 93. น.ส.สุวินันท์ ตั้งสุวรรณวงศ์
14. น.ส.ชนานาถ พิทักษ์กุล 54. น.ส.พัชรดา พรหมวงศ์ 94. น.ส.สุวิมล มาลัยญาติ
15. น.ส.ชลิตา วัฒนะชัยโชติกร 55. น.ส.พิชญา สาทรานนท์ 95. น.ส.สุวิมล วิเศษเจริญ
16. นางชูทิพย์ คอสซาร์ 56. นายพิทักษ์พงศ์ รินนายรักษ์ 96. น.ส.เสาวณีย์ เนืองศรี
17. นายโชคชัย พึ่งอ่อน 57. น.ส.พิศนุช แซ่ล้อ 97. นางโสภา มะสึนาริ
18. น.ส.ญดาศจี ระเบียบกุล 58. น.ส.พิสมัย หงษาชาติ 98. น.ส.หงส์ แซ่ลิ้ม
19. นายฐานวัฒน์ กิตติพิริยากรณ์ 59. น.ส.ไพรินทร์ ปัญจศิลป 99. น.ส.อติภา กิจพ่อค้า
20. น.ส.ฐิตวรรณ ปัญญาคำ 60. น.ส.เฟื่องฟ้า สุริยะจันทร์ 100. นางอรพรรณ บัญชเสนศิริ
21. น.ส.ณกมล ศักดิ์อุดมวัฒโน 61. น.ส.ภัคชุดา สุวรรณโชติ 101. น.ส.อรอุมา วิไลย์
22. น.ส.ณหทัย กรรณสูต 62. นายภู ศิริเพชร 102. น.ส.อริสรา พิทยายน
23. น.ส.ณัชชา ทรัพยสโรช 63. น.ส.มนัญชยา ภู่ระยับ 103. น.ส.อาภา พรเศรษฐ์ถาวร
24. น.ส.ณัฐจรีย์ ไทยนันทน์ 64. น.ส.มยุรี โชติธรรมรัตน์ 104. น.ส.อิสสรียา จิตวรานนท์
25. น.ส.ณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต 65. นายมารวย เทียมทอง  
26. นายณัฐพล เมฆสัมพันธ์ 66. น.ส.รัชฎาพร โชคสมบัติชัย  
27. น.ส.ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 67. นางรุจิกาญจน์ เมเย่ร์  
28. น.ส.ณัฐรัตน์ เครือคล้าย 68. น.ส.ฤชุภรณ์ วิจักขณ์รัตนะ  
29. นายณัฐวัฒน์ ขันติธรรม 69. น.ส.ฤดีรัตน์ กัลยาณภาคย์  
30. น.ส. ณัฐสุดา สุริยะ 70. น.ส.ฤดีรัตน์ ภควัตชัย  
31. นางณิชมนกานต์ แก้วคงสุข 71. น.ส. ลินดา โฆษิตวงศ์สกุล  
32. น.ส.ดวงเดือน รักษ์ศิริ 72. น.ส.วัชราภรณ์ เจริญสะอาด  
33. นายทสร ปิยะเกศิน 73. น.ส.วันวิสาข์ ยอดยิ่ง  
34. น.ส.ธณิฏา เกตุทองสง 74. น.ส.วาสิดา สาวงศ์ทะ  
35. น.ส.ธนภรณ์ พึ่งไทยเจริญ 75. นายวิชญ รุจิวรางกุล  
36. น.ส.ธนภัคสร วิภาวิน 76. น.ส.วิชุตา ธีรธนบดี  
37. นายธนิสสร มณีรักษ์ 77. น.ส.วิไล แสงสง่าตระกูล  
38. น.ส. ธีรารัตน์ ปิติทวีธนวัฒน์ 78. น.ส.วิไลลักษณ์ ไชยเชษฐ์  
39. นางนงนุช หลายกิจรุ่ง 79. นายวิษุวัต ศุทธากรณ์  
40. น.ส.นภสร ศรีเศรษฐ์ 80. น.ส.วีน ถวิลเวชกุล  

เรียกสัมภาษณ์อาสา WBUAP 2014

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครช่วยงานการประชุมสัมมนาด้านการนวดของสหภาพคนตาบอดโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ที่ทีมงานขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ณ อาคารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (คลิกเพื่อดูแผนที่)

เจ้าหน้าที่จากสมาคมคนตาบอด และมูลนิธิคนตาบอดไทย จะเป็นผู้ติดต่อนัดสัมภาษณ์ทางโทรคัพท์และอีเมลกับอาสาโดยตรง


กชภพ กรเพชรรัตน์ ธัมมวิต งามสุวรรณ์ วสวรรธน์ พวงพรศรี
กนกพร นุชนานนท์เทพ ธิติญา สีฆสัมบันน์ วัชราภรณ์ เจริญสะอาด
กนกพร เรือนบุรี ธีรารัตน์ ปิติทวีธนวัฒน์ วันวิสาข์ ยอดยิ่ง
กนกวรรณ เทพธีรเธียรชัย นงนุช หลายกิจรุ่ง วันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์
กนกวรรณ ลาภประกอบกิจ นดา แวยูโซ๊ะ วาสิดา สาวงศ์ทะ
กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ นพคุณ เนตรอาภา วิชญ รุจิวรางกุล
กมลวรรณ วงศ์เหลือง นภสร ศรีเศรษฐ์ วิชุตา ธีรธนบดี
กรรณิการ์ จำปาห้อย นฤมล ขุนเที่ยงธรรม วิภาวีร์ อรรถยุกติ
กรสิริ เรืองรังษีรัตน์ นฤมล แสงวฒันจินดา วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์
กฤษพร ฤทธิชัยดำรงกุล นลินทิพย์ สินสำราญจิต วิริยา ประสพธนกิจ
กัญจน์กมล สมมะลวน นวรัตน์ วงษ์ลา วิไล เเสงสง่าตระกูล
กัญญนันทน์ ภูรินันท์พรสิน นัยนา แสงสง่าตระกูล วิไลลักษณ์ ไชยเชษฐ์
กัญญ์รินท์ สีกาศรี นิตยา พงศ์ไพฑูรย์ วิไลลักษณ์ ยิ้มสิริกุล
กิตติภณ ภูมิสุทธิกุล นิศากร มาลี วิษุวัต ศุทธากรณ์
กิติยา ฤกษ์ชัยมงคล นุสรา ค้าข้าว วีน ถวิลเวชกุล
กุลจิรา ภวสันต์ บงกช เตชะเกษม ศนานุช กุลวานิชย์
เกรียงไกร ผิวขำ บุลวัชร เสรีชัยพร ศราธรณ์ หมั่นปรุ
เกศินี พรโชติทวีรัตน์ เบญจมาศ หนุวงษ์ ศริยา แรมวัลย์
จักกวินทร์ นิยมศิริวนิช ปณิดา ค่ายกนกวงศ์ ศิตา ธนโชติกานนท์
จาตุรงค์ แสงอรุณ ปนัดดา เต็มไพบูลย์กุล ศิริธร บุตรเพ็ชร์
จิตติพัฒน์ นิติธรรมยง ปรเมศวร์ ธรธรรม ศุทธินี ทัศนะเกตุ
จิตติมา กาสา ประกายเพชร ธรรมศร ศุภธิดา กิตติสารวัณโณ
จิรประภา แตงกระโทก ประกาศิต พินิจ ศุภนุช สุขภารังษี
จิระประภา เจริญสะอาด ประเทือง มูลทองตน ศุภาพร ธงไชย
จิราภา ธนวณิชตระกูล ประเสริฐขจร เพ็งแช่ม สงกรานต์ กลมสุข
จุฑามาศ ยงศิริวรรณ ปรัชญ์ แสงจันทร์ สไบทิพย์ เมืองวงค์
จุลพงศ์ โรจน์ประสิทธิ์พร ปรีชญา สุวรรณสิทธิ์ สมศรี สุขศิริ
ชญานันท์ ชาญสวัสดิ์ ปวีณา จังธนะสมบัติ สมศักดิ์ ธรรมร่มดี
ชฎานิศ เจนสุธรรมา ปองภพ บุญชูธนาวงศ์ สยาม ธีรวุฒิ
ชนานาถ พิทักษ์กุล ปัทมา มิตรเจริญ สายชล จันทร์เกตุ
ชยาภา ไกรลาสนฤมิต ปาจรีย์ วรหาญ สายมาสก์ ถนัดพจนามาตย์
ชลิตา วัฒนะชัยโชติกร พรนรินทร์ เพิ่มพูล สาวิตรี กุลีช่วย
ชัญญศร รักษ์อลงกต พรปรีณัน อุไรกุล สาวิตรี สีโส
ชิดชนก ชัยงาม พรรณมนัส สุมาสา สาวิน สายบัว
ชุติมา ศรีนวกุล พรรษพร ถิ่นทวี สิริกมล วังเมือง
ชูทิพย์ คอสซาร์ พรอาภา พุทธพอทักษ์ สิริอร อุมรินทร์
โชคชัย พึ่งอ่อน พริม ปิยะชน สุชานาถ โจภัทรกุล
ซาเอกะ เซะคิเนะ พัขรดา พรหมวงศ์ สุดธิดา พาดฤทธิ์
ญดาศจี ระเบียบกุล พัชรินทร์ ประเสริฐวณิช สุธิรา ศรีบัวพันธุ์
ฐิตวรรณ ปัญญาคำ พิชญ์สินี อาสนศักดิ์ สุธีรา บุนนาค
ฐิติลักษณ์ พวงเงินงาม พิชญะ ฐานะสถิรกุล สุธีลา อุดมมิตร
ณกมล ศักดิ์อุดมวัฒโน พิชญา สาทรานนท์ สุนิษา สุภามงคล
ณภคดล กิตติเสนีย์ พิตติภรณ์ อ้นสุวรรณ์ สุภณิดา ลิ่วลำเพา
ณหทัย กรรณสูต พิทักษ์พงศ์ รินนายรักษ์ สุภัค เธียรลิขิต
ณัชชา ทรัพยสโรช พิพัฒน์พงษ์ ศรีนวล สุภัทรา ปั้นแตง
ณัฏฐนันท์ สิงหกฤตพิศาล พิมพ์ใจ วรรณพงษ์ สุภิดา ชมภูทิพย์
ณัฏฐา แก้วอามาตย์ พิมพ์พิชชา เมธาวีสิทธิ์ สุรภี ปราณสิริเวโรจน์
ณัฐจรีย์ ไทยนันทน์ พิมพ์สุดา ภารสงัด สุรีรัตน์ แซ่ตั้ง
ณัฐชญา กรรมารวนิช พิริยา ปฏิมานุเกษม สุวรรณ จันพา
ณัฐชยา นวกิจบำรุง พิศนุช แซ่ล้อ สุวินันท์ ตั้งสุวรรณวงศ์
ณัฐชา จันทนพรชัย พิสมัย หงษาชาติ สุวิมล มาลัยญาติ
ณัฐณิชา เสนาะเมือง พีรพร เหล่าธรรมกิตติ สุวิมล วิเศษเจริญ
ณัฐธิดา ทรงสวัสดิ์ชัย เพ็ญผกา ปะภาเมือง เสาวณีย์ เนืองศรี
ณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต ไพรินทร์ ปัญจศิลป แสงสีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา
ณัฐพล เมฆสัมพันธ์ ภัคชุดา สุวรรณโชติ โสภา มะสึนาริ
ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ ภาธร สวัสดิสุข หงส์ แซ่ลิ้ม
ณัฐยาพัชญ์ สุวรรณพฤกษ์ ภาวรินทร์ รามัญวงศ์ หทัยรัตน์ ระเบียบกุล
ณัฐรัตน์ เครือคล้าย ภู ศิริเพชร อติชาต ภิรมย์ลาภา
ณัฐวัฒน์ ขันติธรรม มนต์ธิรา ถ้อยคำ อติภา กิจพ่อค้า
ณัฐสุดา สุริยะ มนทิพย์ กิจยิ่งโสภณ อนินทิตา มีจันที
ณิชมณ ชัยพิพัฒน์ มนัญชยา ภู่ระยับ อมรทิพย์ แสงศิริตระกูล
ณิชมนกานต์ แก้วคงสุข มยุรี โชติธรรมรัตน์ อรพรรณ บัญชเสนศิริ
ดนยา เมืองงาม มรรษมน เกตุเงิน อรอุมา วิไลย์
ดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ยิ่งรัก หมื่นสวัสดิ์ อริสรา พิทยายน
ดวงเดือน รักษ์ศิริ รดามณีย์ ทัฬหกิจ อรุณวรรณ บริพันธ์
ตรองสิริ ทองคำใส รัชฎาพร โชคสมบัติชัย อลงกรณ์ สุมาลี
ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ รัฐธนินท์ ศตธีระพันธ์ อัครานี ทิมินกุล
ทสร ปิยะเกศิน รุจิกาญจน์ เมเย่ร์ อังคณา สุขสำราญ
ธณิฏา เกตุทองสง ฤชุภรณ์ วิจักขณ์รัตนะ อัมมิกา แสงเกษมสันต์
ธนภรณ์ พึ่งไทยเจริญ ฤดีรัตน์ กัลยาณภาคย์ อาภา พรเศรษฐ์ถาวร
ธนภัคสร วิภาวิน ฤดีรัตน์ ภควัตชัย อิงประภา บุณย์ศรีสิริไท
ธนัทวรรณ์ กีรติยานันทน์ ลักษมีกนิษฐ์ ศุขวัฒน์ อิศริยา วาตานาเบ้
ธนิสสร มณีรักษ์ ลินดา โฆษิตวงศ์สกุล อิสรารัตน์ ทองไพบูลย์
ธัญลักษณ์ ประสงค์กิจเจริญ วนิษญา กันทามูล อิสรียเนตร จตุนภลักษณ์
ธันย์ชนก ธีรทรงธรรม วรรษมน ศรีทานันท์ อิสสรียา จิตวรานนท์
ธันย์ชนก สมบูรณ์ดำรงกุล วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล อุราวัลย์ วัฒนสินพงษ์
    อุษณีย์ เย็นใจ

งานสัมมนาคนตาบอดเอเชียแปซิฟิก 4-8 พ.ค. 57

การนวดโดยคนตาบอด

คนตาบอดกำลังฝึกการนวด

ในปี 2557 นี้ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ได้รับเกียรติจาก สหภาพคนตาบอดโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาด้านการนวดของสหภาพคนตาบอดโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (12th World Blind Union Asia-Pacific massage seminar) ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2557 นี้ ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระรามเก้า กรุงเทพฯ

การสัมมนาครั้งนี้จะมีคนตาบอดจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 300 คน มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดจึงจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครจำนวนมาก เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกแก่คนตาบอดต่างชาติ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดขอเชิญชวนอาสาสมัครที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  • ปิดรับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2557
  • กำหนดสัมภาษณ์ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2557
  • ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2557
  • รับการอบรมการทำงานช่วยเหลือคนตาบอด 26 และ 27 เมษายน 2557 ที่โรงแรมและสนามบิน

วันครบรอบ 12 ปีสหกรณ์บริการคนตาบอด 21 ธ.ค. 56

สหกรณ์บริการคนตาบอดจัดงานฉลองครบรอบ 12 ปี ที่สโมสรทหารอากาศบางซื่อ ตอนเที่ยงวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดร่วมแสดงความยินดี คุณแอ๊ดดี้จากชมรมฯ เป็นพิธิกรร่วมในงานด้วย

อาจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์กล่าวเปิดงาน
อาจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์กล่าวเปิดงาน คุณแอ๊ดดี้กับคุณเอกเป็นพิธีกรยืนอยู่ด้านข้าง

นักร้องเพลงประสานเสียงจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ขึ้นร้องเพลงคริสต์มาสหลายเพลง

เปิดโลกอาสา: อ่านชีวิต 19 ต.ค. 56

19 ตุลาคม 2556 ณ บ้านเซเวียร์ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้ร่วมเวทีเปิดโลกอาสา ภายใต้หัวข้อ “อ่านชีวิต” ร่วมกับ กลุ่ม We are happy กลุ่มคนที่สร้างสรรค์และพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนด้วยการอ่านหนังสือและโครงการอ่านสร้างชาติ หรือตู้หนังสือเย็นๆของมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเสวนาดีๆในวันนี้จัดโดย ธนาคารจิตอาสา

คุณนิรมลกับผู้ร่วมเสวนาท่านอื่น

 
“พี่นิ” คุณนิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด กำลังแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดฟังนั้นไม่ยาก แถมสนุกสนานและเพลิดเพลินทั้งผู้อ่านและผู้ฟัง

คุณนิรมลกำลังบรรยาย

 
อาสาสมัครต่างตั้งใจฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการอ่านหนังสือเสียงอย่างง่ายๆ

ผู้เข้าฟังนั่งฟังอย่างสนใจ

 
“พี่ดา” คุณเนตรอัมพร กฤษณปาณี สาธิตการอ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟังแบบสดๆ ด้วยท่วงทำนองที่แสนไพเราะ ทำให้อาสาสมัครหลายคนต่างชื่นชมและขอเป็นลูกศิษย์กันเลยทีเดียว

คุณดากำลังอ่านหนังสือสาธิต

 
“น้องพาย” คุณณัฐวัฒน์ ขันติธรรม อาสาสมัครน้องใหม่ที่สมัครมาร่วมช่วยงานวันไม้เท้าขาวสากลในช่วงเช้าและตามมาร่วมงานนี้ด้วย เพราะรู้สึกประทับใจในมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างร่วมกิจกรรมกับคนตาบอด

น้องพาย เล่าความรู้สึกที่ได้สัมผัสงานอาสา

 
บรรยากาศโดยรวมของอาสาสมัครร่วม 100 คน ที่มีจิตอาสาอยากทำบุญด้วยเสียง

กลุ่มผู้ฟังในห้องประชุม

ช่วยงาน ไม้เท้าขาวสากล เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ระดมอาสาสมัครไปช่วยงาน โครงการ “ไม้เท้าขาวสากล รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556

พบกันที่สำนักงาน BTS
บรรยากาศโต๊ะลงทะเบียน ห้องโถงหน้าอาคาร BTS

มีการอบรมการนำทางคนตาบอดแบบรวบรัดให้อาสาใหม่
อาสาใหม่เข้าแถวฟังการบรรยาย

เริ่มด้วยพิธีการในห้องประชุม
สว. มณเฑียร บุญตัน กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จากนั้นคือการปฏิบัติภาคสนาม จากสถานีหมอชิต
คนตาบอดกับอาสาเดินไปสถานีหมอชิตด้วยกัน

ไปยังสถานีช่องนนทรี
กลุ่มคนตาบอดกับอาสา กำลังขึ้นบันไดไปลานเชื่อมต่อ

ถ่ายรูปหมู่ที่ลานเชื่อมต่อ BTS-BRT กลางสี่แยกสาทร-นราธิวาส
ถ่ายรูปหมู่ที่กลางลาน มีรถ BTS แล่นผ่านอยู่ข้างหลัง

Pages

Subscribe to ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด RSS