กิจกรรมชมรมฯ พ.ศ. 2564

 1. ร่วมจัดรายการวิทยุเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ T.A.B. RADIO มูลนิธิคนตาบอดไทย ดังนี้
 2. รายการข่าวโลกโบราณคดี
  ออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน เวลา 15.00-15.30 น.
  ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

  รายการเพลงดีศรีสยาม
  ออกอากาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน เวลา 15.00-15.30 น.
  ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย อานันท์ นาคคง

 3. ร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 4. ช่วยประสานงานให้องค์กรคนตาบอดและเพื่อนตาบอดได้รับวัคซีน โควิด-19 กับหน่วยงานของรัฐ ณ สถาบันจุฬาภรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาสาสมัครช่วยอำนวยความสะดวกให้เพื่อนตาบอด ได้รับวัคซีนในหน่วยงานดังกล่าว ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564
 5. จัดอบรมโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง”เพื่อผลิตหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ" วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (Zoom Cloud Meetings) ผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน
  จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด
 6. ร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล เพื่ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนตาบอดทุกภูมิภาค วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดสุทธาราม กรุงเทพฯ จัดโดย สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด
 7. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 401 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 8. ร่วมงานสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ณ ทีคฮัทรีสอร์ท ถนนคุ้มเกล้า ซอย 4 กรุงเทพฯ