ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดช่วยงานเดินวิ่ง มินิมาราธอน 17 พ.ค. 58

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ชมรมอาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้ไปร่วมงานเดินวิ่ง มินิมาราธอน ปีที่ 2
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคนพิการสายตาเลือนราง
จัดโดยมูลนิธิราชสุดา ที่บิ๊กซี สาขาพระราม 4 กรุงเทพฯ

มีอาสาสมัครที่ตื่นเช้า และที่ไม่ได้นอนเลย มาช่วยกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ทำให้งานลุล่วงไปด้วยดี

ที่นำมาแสดงเป็นภาพกิจกรรมโดยรวม ผู้ต้องการดูภาพมากกว่านี้ และดาวน์โหลดได้ด้วย กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อไปดูในคลังภาพ
ภาพรวมกิจกรรม เดินวิ่ง 17 พ.ค. 58

รายการ เพื่อนกัน 8 พฤษภาคม 2558

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 30

รายการ ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 30 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558
เผยแพร่ครั้งแรกในวิทยุคนตาบอด T.A.B Radio ที่ radio.tab.or.th

- คนงานขุดถนนในกวางตุ้ง พบฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์ 43 ใบ
- ถ้วยชามสังคโลก ที่เขาสมิง จังหวัดตราด
- ไดโนเสาร์ที่หนักกว่าทีเร็กซ์ 7 เท่า*
- ดาบทองคำแห่งสุสานสโตนเฮนจ์ใช้เด็กสร้าง*
- ค้นพบเทอโรซอร์ปากเหมือนนกกระทุง*
- ซากกำแพงเมืองจีนที่พบใหม่เปลี่ยนเส้นทางของกำแพงโดยสิ้นเชิง
- การค้นพบในเมืองหลวงแห่งแรกของอิยิปต์โบราณ

* จากนิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ plus.google.com/103766728649735699473

รายการ เพื่อนกัน 24 เมษายน 2558

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 24 เมษายน 2558

อบรมการช่วยเหลือคนตาบอด และการใช้โอบิ 19 เม.ย. 58

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 ซมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด จัดอบรมการช่วยเหลือคนตาบอด และการผลิตหนังสือเสียงระะบบเดซีด้วยซอฟต์แวร์ โอบิ เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอด ปี 2558 ที่จังหวัดพิษณุโลก การอบรมจัดที่โรงแรมไพลิน อาสาผู้เข้าอบรมมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ


นายต่อพงษ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการอบรม

เรียนรู้การช่วยเหลือคนตาบอด โดย ดร.สามารถ รัตนสาคร

คุณกันต์ พลสงคราม วิทยากรการแนะนำวิธีการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด

แบ่งกลุ่ม ผู้เข้าสัมมนาฝึกการอ่านและรับฟังคำชี้แนะ

คุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ วิทยากรฝึกอบรมการผลิตหนังสือเสียงด้วยโปรแกรมโอบิ และฝึกปฏิบัติการอ่านบันทึกเสียง

ทดลองสร้างหนังสือเสียงกันจริงๆ

ผู้ไม่มีคอมพิวเตอร์ สามารถลองใช้โอบิอัดเสียงได้เช่นกัน

นส.พัชราภรณ์ ป้อมภา คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร ผู้ได้รับรางวัลการอ่านยอดเยี่ยมในครั้งนี้จากคุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ

ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 27-29 จากเมืองจีน

รายการ ข่าวโลกโบราณคดี ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย วิษณุ เอื้อชูเกียรติ เผยแพร่ครั้งแรกใน วิทยุคนตาบอด T.A.B Radio ที่ radio.tab.or.th

การทำรายการนอกสถานที่เป็นครั้งแรก จากประเทศจีน

ตอนที่ 27 -- อังคารที่ 17 มีนาคม 2558
- เทพเจ้ากวนอู
- เขาอู่ตัง (บู๊ตึง)

ตอนที่ 28 -- อังคารที่ 7 เมษายน 2558>
การสัมภาษณ์ขอความรู้จากอาจารย์ทองแถม นาถจำนง ระหว่างการเดินทาง ที่เมืองอู่ฮัน มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน
- หนังสือซานกั๋วจื้อ (สามก๊กจี่) ของเฉินโซ่ว

ตอนที่ 29 -- อังคารที่ 14 เมษายน 2558
การสัมภาษณ์ขอความรู้จากอาจารย์ทองแถม นาถจำนง อีกครั้ง ที่สนามบินอู่ฮั่นก่อนสิ้นสุดการเดินทาง ที่เมืองอู่ฮัน มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน
- จีนทางใต้ แคว้นฉู่ ไป่เยว่ เวียด ลาว

เอกสารประกอบการอบรมการอ่าน พิษณุโลก 19 เม.ย. 58

เอกสารประกอบการบรรยาย
"คำแนะนำ ... อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง"
โดย อ.กัญจน์ พลสงคราม

คลิกที่นี่ หรือบนภาพ เพื่อดาวน์โหลด (PDF 1.8Mb)

ตัวอย่างสไล้ด์คำบรรยายของ อ.กัญจน์ พลสงคราม

เอกสารประกอบการบรรยาย
"สร้างหนังสือเสียงระบบเดซี ด้วยซอฟต์แวร์ โอบิ"
โดย อ.วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

คลิกที่นี่ หรือบนภาพ เพื่อดาวน์โหลด (PDF 1 Mb)

ตัวอย่างสไล้ด์คำบรรยายของ อ.วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

คนตาบอดฝึกชินนสาสมาธิ ที่วัดธรรมมงคล 22 พ.ย. 57

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล จัดโครงการ ชินนสาสมาธิ เพื่อชนะใจตนเอง สำหรับคนตาบอด มีคนตาบอดและอาสาสมัครมาร่วมงานรวมเกือบ 60 คน งานเริ่มเวลา 9.30 น. และจบเมื่อเวลา 17.30 น.

ภาคเช้ามีการถ่ายภาพหมู่ของผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน รวมทั้งวิทยากรทุกท่าน ก่อนการอบรม
(คลิกที่นี่ เพื่อชมและดาวน์โหลดภาพใหญ่สำหรับพิมพ์)
ภาพหมู่ก่อนการอบรมชินนสาสมาธิ 22 พ.ย. 57

ภาพรวมกิจกรรม

ภาพทั้งหมดมีขนาดใหญ่ พร้อมคำบรรยาย คลิกที่นี่เพื่อเข้าชม

ภาพนี้แสดงพระอาจารย์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนขณะอยู่ในโบสถ์ ช่วงท้ายของกิจกรรม
(คลิกที่นี่ เพื่อชมและดาวน์โหลดภาพใหญ่สำหรับพิมพ์)
ภาพรวมผู้เข้าอบรมทุกคนในโบสถ์วัดธรรมมงคล

ภาพหมู่รวมในโบสถ์หลังเสร็จสิ้นการอบรม
(คลิกที่นี่ เพื่อชมและดาวน์โหลดภาพใหญ่สำหรับพิมพ์)
ภาพหมู่ในโบสถ์วัดธรรมมงคลหลังเสร็จสิ้นการอบรม

รูปถ่ายกิจกรรมมีอีกมาก ด้วยความเอื้อเฟื้อจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ คลิกชมได้ที่นี่

ไม้เท้าขาวสากล รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 26 ตุลาคม 2557

สมาคมคนตาบอดฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากล "ไม้เท้าขาวสากล รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ที่สวนจตุจักร เป็นกิจกรรมขนาดเล็ก

(ภาพที่แสดงในเว็บนี้เป็นภาพขนาดเล็กสำหรับดูบนจอ คลิกที่นี่หากต้องการชมภาพความละเอียดสูง)

นัดอาสามาประมาณ 7.00 น.
DSC03016

DSC03021

DSC03026

DSC03025

DSC03029

DSC03036

มีการอบรมการนำทางคนตาบอดเล็กน้อย
DSC03033

DSC03043

DSC03053

DSC03058

นายใหญ่ พงศาสนองกุล รองประธานคณะกรรมการบริหาร สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน และ ผอ.สุกฤตา สื่อเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคมสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร กลาวเปิดกิจกรรม
DSC03065

DSC03076

DSC03071

ถ่ายรูปหมู่กันก่อน หลังจากนั้นจึงเริ่มกิจกรรม
(สำหรับภาพหมู่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่สำหรับภาพกลุ่มเล็ก และ คลิกที่นี่สำหรับภาพกลุ่มใหญ่)
DSC03078

DSC03087

มีการแบ่งกลุ่มอาสา เพื่อทำหน้าที่ตาม RC และดูแลระหว่างทาง จากนั้นขบวนคนตาบอดจึงออกเดิน
DSC03088

ตอนแรกเดินเป็นขบวนหนาแน่น พอนานๆ ไปก็ห่างตามฝีเท้าของแต่ละคน
DSC03091

DSC03099

DSC03102

DSC03108

DSC03119

DSC03123

DSC03128

DSC03134

DSC03151

DSC03138

เดินกันเพียงชั่วโมงเดียวก็ครบรอบ คนสุดท้ายกลับถึงจุดเริ่มต้นประมาณ 10 โมงเช้า ขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่มาช่วยงานในครั้งนี้
DSC03159

DSC03161

คนตาดี/ตาบอดร้อยลูกปัดเพื่อน้องๆ ที่นอนป่วยเรื้อรัง

“ลูกปัดหลากสี กลมๆเล็กๆจำนวนมากถูกร้อยเรียงเป็นเส้นสายสร้อยประดับตกแต่งบนตุ๊กตา ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ระหว่างคนตาดีกับตาบอด เพื่อน้องๆที่นอนป่วยเรื้อรัง”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกับ บางกอกฟอรั่ม และ Happy Dolls Project จัดกิจกรรม “พี่ตาบอดคืนน้ำใจให้สังคม กับ Happy Dolls Project” ณ สำนักงานบางกอกฟอรั่ม ถนนแพร่งภูธร ศาลเจ้าพ่อเสือ

กิจกรรมในวันนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เช้าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนตาบอดของอาสาสมัครใจดี ที่สมัครเข้าร่วมเป็นบัดดี้ให้กับคนตาบอด ส่วนในภาคบ่ายเป็นการจับคู่คนตาดีกับคนตาบอด จำนวน 20 คู่ ร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งตุ๊กตาน่ารักเพื่อมอบความสุขให้เด็กที่กำลังนอนป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลต่างๆ

ภาพนิ่งตัวอย่าง คลิกที่ภาพ หรือคลิกที่นี่ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ทั้งหมด (มีมากกว่าที่เห็นตรงนี้มาก)

Happy Doll Tile

Pages

Subscribe to ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด RSS