รายการ เพื่อนกัน 17 พฤศจิกายน 2558

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
  • แนะนำสถานที่เที่ยว ในวันลอยกระทง
  • ไม่ออกกำลังกาย แต่ก็ไม่อ้วน เพียงแต่....
  • ผลไม้ที่ควรกินในช่วงลดน้ำหนัก
  • คนไทยบริโภคน้ำตาล สูงกว่าที่ WHO แนะนำเกือบ 3 เท่าตัว
  • มุมหนังสือ ตอน “ตด” และ “จับตด”