รายการ เพื่อนกัน 6 ตุลาคม 2558

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2558
  • ข้อแนะผู้ขับขี่ เรียนรู้หลักปฏิบัติในการขับรถช่วงฝนตกอย่างถูกวิธี
  • สิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาคการขนส่ง สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
  • ห้องสมุดคนตาบอดฯ รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน part-time
  • แนะคนไทยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
  • มุมหนังสือ ธุรกิจสนุกๆของหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
  • เรื่องชวนหัวในยุคราชวงศ์จีน ตอน ไม่กลัวเมีย, นิ้ววิเศษ, ตำราไม่แม่น
  • เชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานเขตบางเขน