กฐินหลวงที่วัดสุวรรณาราม 18 พ.ย. 58

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และขันลงหินบ้านบุ เจียม แสงสัจจาอัญเชิญมาทอดถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ศ.นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ถวายผ้าพระกฐินแด่สงฆ์ในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม

มีการสมโภชน์องค์พระกฐินในคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน วันที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 13.29 น. เป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย ศ.นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ร่วมบุญและส่งตัวแทนเข้าร่วมงานด้วย