ซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Dad ร่วมกับคนพิการ 15 พ.ย. 58

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ Bike for Dad ของคนพิการ โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการทุกประเภท จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จักรยานสำหรับอาสาสมัครและคนตาบอดในครั้งนี้เป็นจักรยานแบบสองตอน (Tandem) ที่มีการบังคับเลี้ยวซ้ายขวา และระบบเบรคมือจากอาสาสมัครตาดีที่ปั่นอยู่ข้างหน้า ส่วนคนตาบอดจะช่วยปั่นอยู่ข้างหลัง ซึ่งการซักซ้อมในครั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครและคนตาบอดได้ทำความรู้จักกัน เรียนรู้การปั่นด้วยกันก่อนการปั่นจริงในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ระยะทาง 29 กิโลเมตร บนเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

สวนลุมพินีเป็นที่ซักซ้อม การปั้นจักรยานคนพิการ รวมทั้งคนตาบอด ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ Bike for Dad