ภาพหมู่อาสาสมัคร WBUAP 2014 ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557

ภาพกิจกรรมยังไม่พร้อมนำขึ้นมาแบ่งปัน ขอส่งภาพหมู่มาให้ชมกันก่อน งานอบรมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของอาสาสมัครทุกท่าน ขอให้เปิดตาเปิดใจ ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีสติ

ทุกคนเป็นเพื่อนกัน อาสาเป็นเพื่อนอาสา และเป็นเพื่อนคนตาบอด มีอะไรพวกเราช่วยกันได้อยู่แล้ว

ภาพหมู่อาสาสมัคร WBUAP 2014 ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557
รูปข้างบนนี้ทำสำหรับดูบนจอคอมพิวเตอร์ หากต้องการรูปที่นำไปพิมพ์บนกระดาษขนาดใหญ่ กรุณาคลิกที่นี่

อันนี้เป็นรูปทำใหม่ คนด้านข้างสว่างขึ้น และทำกรอบใหม่
ภาพหมู่อาสาสมัคร WBUAP 2014 ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 - ซ่อมแสงและปรับกรอบใหม่
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่ครับ