สไล้ด์เรื่องภาพรวมกระบวนการผลิตหนังสือเสียง

สไล้ด์ชุดนี้ทำขึ้นเพื่อแนะนำภาพรวมของการใช้และการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีเพื่อคนตาบอด ในการอบรมการอ่านหนังสือเสียงครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 53 ร่วมกับกลุ่ม We2Blind

สไล้ด์ประกอบคำบรรยาย วิธีการอ่าน และการใช้ MyStudioPC

การบรรยายเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 53 มีสองหัวข้อ คือ การอ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง และการใช้โปรแกรม MyStudioPC ท้ังสองเรื่องมีการแสดงสไล้ด์ประกอบ จึงได้นำมาลงไว้ในที่นี้ด้วย สำหรับผู้สนใจเข้าชมและดาวน์โหลด

หลักสูตรนี้จะจัดอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 53 ผู้สนใจกรุณาดูรายละเอียดที่ http://www.facebook.com/event.php?eid=165402123490150 และกรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/aOyTDa

* ภาษาไทยในหน้าสไล้ด์ชุดแรกแปลงออกมาล้นจอ ต้องคลิกไปดูใน Slideshare แล้วเลือก Download ในเว็บนั้น

dTac จัดอบรม เทคนิคการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดรุ่นที่ ๑

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมจัดงานอบรม เทคนิคการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดรุ่นที่ ๑ ให้แก่พนักงานดีแทค ที่ห้องพลังแผ่นดิน 3401 สำนักงานใหญ่ของดีแทค อาคารจามจุรีสแควร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553

คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดและโครงการทำดีทุกวัน กล่าวเปิดการอบรม
คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ กล่าวเปิดการอบรม

อาจารย์วิรัช ศรีตุลานนท์ ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับคนตาบอด
อาจารย์วิรัช  ศรีตุลานนท์ กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับคนตาบอด

เจ้าหน้าที่ดีแทค วิทยากร อาสาสมัครชมรมฯ ถ่ายรูปร่วมกัน
ถ่ายรูปร่วมกัน

อาจารย์สุรัชณา ฤกษ์ชนะ เริ่มบรรยาย
อาจารย์สุรัชณา ฤกษ์ชนะ เริ่มบรรยาย

น้องปอม คนตาบอดมาสังเกตการณ์ด้วย จึงถูกเชิญมาคุยหน้าชั้น
น้องปอม คนตาบอด คุยหน้าชั้น

ตอนบ่ายมีการทดสอบการอ่าน เสร็จแล้วเป็นการแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม MyStudioPC
แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม MyStudioPC

คุณดา อาสา กับน้องปอม
คุณดา อาสา กับน้องปอม

พนักงานดีแทคผู้เข้ารับการอบรม อยู่กันตั้งแต่เช้าถึงเย็น เก้าอี้ที่เห็นเกะกะถูกลากมาใช้ตอนทดสอบการอ่าน
พนักงานดีแทคผู้เข้ารับการอบรม

จบการบรรยายด้วยการให้ชื่อเว็บอาสา แถมที่อยู่ทวิตเตอร์ (ครั้งแรกที่แจกแบบนี้)
จบการบรรยายด้วยการให้ชื่อเว็บอาสา แถมที่อยู่ทวิตเตอร์

อบรมการอ่าน-อัดเสียง-เพื่อคนตาบอด 6 พ.ย. 53

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกับกลุ่ม We2Blind โดยความสนับสนุนจากสโมสรโรตารีสาทร และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จัดอบรมการอ่านหนังสือเสียง และการอัดเสียงและสร้างหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553

ครึ่งเช้าเป็นการอบรมการอ่าน และใช้โปรแกรมอัดเสียง ครึ่งบ่ายเป็นการทดลองใช้โปรแกรม และการร่วมอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด

กันต์ พลสงคราม เป็นวิทยากรอบรมการอ่าน "อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง"
กันต์ พลสงคราม เป็นวิทยากรอบรมการอ่าน

ผู้เข้าอบรมแต่ละคนจะมีชุดคอมพิวเตอร์เฉพาะตัว
ผู้เข้าอบรมแต่ละคนจะมีชุดคอมพิวเตอร์เฉพาะตัว

วิษณุ เอื้อชูเกียรติ สอนวิธีใช้โปรแกรม MyStudioPC
วิษณุ เอื้อชูเกียรติ สอนวิธีใช้โปรแกรม MyStudioPC

คุณบุญเทพ จิรพงษ์ธนาเวช บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของชมรมฯ
คุณบุญเทพ จิรพงษ์ธนาเวศ บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของชมรมฯ

คุณเนตรอัมพร จากชมรมฯ ไปช่วยเป็นวิทยากรให้แก่ผู้เข้าอบรม
คุณเนตรอัมพร กฤษณปาณี จากชมรมฯ ไปช่วยเป็นวิทยากรให้แก่ผู้เข้าอบรม

คุณอุดม ศรีเมลืองกุล จากชมรมฯ ก็ไปช่วยเช่นกัน
คุณอุดม ศรีเมลืองกุล จากชมรมฯ ก็ไปช่วยเช่นกัน

ตอนบ่ายจะมีกลุ่มหนึ่งที่แยกไปอ่านหนังสีอเสียงให้คนตาบอด หนังสีอชื่อ ต้นไม้ใต้โลก แบ่งกันอ่าน แล้วเอาไปรวมกันเป็นหนังสือเสียงเต็มเล่ม
ตอนบ่ายจะมีกลุ่มหนึ่งที่แยกไปอ่านหนังสีอเสียงให้คนตาบอด

น้องข้าว @nookao จากกลุ่ม We2Blind ผู้ขยันขันแข็งเป็นแม่งาน
น้องข้าว @nookao จากกลุ่ม We2Blind ผู้ขยันขันแข็งเป็นแม่งาน

รูปมีมากกว่านี้ เชิญคลิกชมทั้งหมดที่เลือกได้ที่นี่

กิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากล 2553 Airport link-สุวรรณภูมิ 21 ตุลาคม 2553

กิจกรรมเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากล ปี 2553 เป็นการพาคนตาบอดใช้บริการ รถไฟฟ้าด่วน (Airport link) โดยมีอาสาสมัครนำทาง และมีเจ้าหน้าที่ของสถานีหรือของ รฟท. คอยแนะนำการใช้บริการ (ขาไป โดย City Line และขากลับโดย Express Line) ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย

งานวันไม้เท้าขาวปี 53 นัดพบกันที่สถานีรถไฟพญาไท เป็นสถานีแรกในสาย City Line
นัดพบกันที่สถานีรถไฟพญาไท

น้องๆ อาสาสมัครนำทางจับคู่กับคนตาบอด เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกันไปตลอดงาน
น้องๆ อาสาสมัครนำทางจับคู่กับคนตาบอด

เริ่มตั้งแถวก่อนการเปิดงานอย่างเป็นทางการ ที่เห็นเหมือนก้อนเดียวความจริงแบ่งเป็นกลุ่ม 1 กับกลุ่ม 2
เริ่มตั้งแถวก่อนการเปิดงานอย่างเป็นทางการ

นายอรชุน ตันฤกษ์สถาพร จากสมาคมคนตาบอดฯ กล่าวเปิดกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากล 2553 Airport link –สุวรรณภูมิ
นายอรชุน ตันฤกษ์สถาพร จากสมาคมคนตาบอดฯ กล่าวเปิดกิจกรรม

คนตาบอดที่เข้าร่วมกิจกรรมมาจากหลายสถาบัน-หน่วยงาน
คนตาบอดที่เข้าร่วมกิจกรรมมาจากหลายสถาบัน-หน่วยงาน

นายทิน ใจงาม ผอ. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ Airport Rail Link การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและอธิบายความเป็นมาของระบบรถไฟ Airport Rail Link
ผอ. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และควบคุมคุณภาพ Airport Rail Link กล่าวต้อนรับ

ถ่ายรูปร่วมกันก่อนออกเดินทาง
ถ่ายรูปร่วมกันก่อนออกเดินทาง

กลุ่ม 2 ขึ้นรถไปก่อน และลงที่สถานีถัดไป กลุ่ม 1 ต้องรอขึ้นขบวนต่อไป แล้วลงสถานีต่อจากที่กลุ่ม 2 ลง สลับกันไปเรื่อยๆ จนถึงสนามบิน
กลุ่ม 2 ขึ้นรถไปก่อน และลงที่สถานีถัดไป กลุ่ม 1 ต้องรอขึ้นขบวนต่อไป

คนตาบอดส่วนใหญ่จะได้นั่ง แต่บางคนก็สมัครใจยืน
คนตาบอดส่วนใหญ่จะได้นั่ง แต่บางคนก็สมัครใจยืน

ผอ. ทิน บรรยายให้กลุ่ม 1 ฟังที่สถานีหัวหมาก เวลาลงที่สถานีระหว่างทาง เจ้าหน้าที่ รฟท. จะพาลงไปดูชั้นขายตั๋ว บรรยายเกี่ยวกับสถานี
ผอ. ทิน บรรยายให้กลุ่ม 1 ฟังที่สถานีหัวหมาก

เมื่อถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รถไฟจะมุดลงใต้ดินไปจอดใต้อาคารผู้โดยสาร ทางเดินที่เห็นในภาพเดินตรงขึ้นไปก็จะเป็นอาคารผู้โดยสาร ชั้นที่เห็นคือชั้นใต้ดิน ชั้นสูงขึ้นไปจึงเป็นบริเวณหลัก (ชั้น 2 ขาเข้า ชั้น 4 ขาออก)
เมื่อถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รถไฟจะมุดลงใต้ดินไปจอดใต้อาคารผู้โดยสาร

ถ่ายรูปกับป้ายสถานีสุวรรณภูมิ
ถ่ายรูปกับป้ายสถานีสุวรรณภูมิ

รถไฟ Express Line หรูกว่า เร็วกว่า City Line เยอะ
รถไฟ Express Line หรูกว่า เร็วกว่า City Line เยอะ

Express Line พาคณะกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากล จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ถึงสถานีมักกะสันภายในเวลา 15 นาที เสร็จแล้วยังมีอาหารกลางวันติดมือกลับบ้าน ด้วยความเอื้อเฟื้อของการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากลกลับถึงสถานีมักกะสัน

Be Good Be Give ครั้งที่ 2 “ภารกิจแสงสว่างจาก CD”

วันที่ 4 กันยายน 2553 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ไปช่วยงาน Be Good Be Give ครั้งที่ 2 “ภารกิจแสงสว่างจาก CD” เพื่อทำกิจกรรมดีๆ ให้แก่คนตาบอด ช่วงเช้าที่บ้านอารีย์ ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครจากเว็บ We2Blind และ Volunteer For fBlind

มีอาการอบรมการอ่านอย่างถูกต้องและน่าฟัง การอบรมวิธีใช้โปรแกรม MyStudioPC

ผู้สนใจนอกจากอาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ยังมีนักเรียน ม. 2 และ ม. 6 ทวีธาภิเษก กับอีกโรงเรียนหนึ่งเข้ารับการอบรมด้วย
บรรณาธิการนิตยสาร Be กล่าวเปิดงาน

บรรณาธิการนิตยสาร Be กล่าวเปิดงาน
บรรณาธิการนิตยสาร Be กล่าวเปิดงาน

คุณนิรมล เปี่ยมอุดมสุข เล่าให้อาสาสมัครรุ่นใหม่ฟังถึงความเป็นอาสาสมัคร และการช่วยคนตาบอด
คุณนิรมล เปี่ยมอุดมสุข กล่าวกับอาสาสมัครรุ่นใหม่

ดีเจกัญจน์คราวนี้ไม่ได้เป็นโฆษก แต่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายเรื่องการอ่านให้ถูกต้องและน่าฟัง อย่างรวดเร็ว
ดีเจกัญจน์บรรยายเรื่องการอ่านให้ถูกต้องและน่าฟัง

จากนั้นเป็นการบรรยายวิธีใช้ MyStudioPC โดยคุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ (@viseua)
วิษณุแนะนำการใช้ MyStudioPC

คุณนวนันท์จากชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด กับคุณข้าว (@nookao) เจ้าของเว็บ We2Blind
คุณนวนันท์กับคุณข้าว

หลังการบรรยาย มีการให้ทดลองใช้โปรแกรม MyStudioPC อัดเสียง
ทดลองใช้โปรแกรม MyStudioPC

เนื่องจากโน้ตบุ๊คมีจำนวนจำกัด จึงต้องแบ่งกลุ่มให้แบ่งกันฝึก โดยขอให้ผู้ที่ใช้เป็นแล้วช่วยเป็นพี่เลี้ยง
แบ่งกลุ่มให้แบ่งกันฝึก

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ด้วยความเอื้อเฟื้อของบ้านอารีย์แล้ว คณะอาสาฯ ก็เดินทางไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อบริจาคซีดี และเล่นกับน้องๆ ตาบอด

รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดคนตาบอดต้องการหาคนอ่าน

ห้องสมุดคนตาบอดมีที่ทางของตัวเองในเว็บแล้วครับ

ดูได้ที่ http://nlbp.org (เป็นเว็บของมูลนิธิคนตาบอดไทย คลิกดูข้อมูลห้องสมุดที่คอลัมน์ซ้ายมือ)

ในนั้นมีรายชื่อหนังสือที่คนตาบอดต้องการฟังด้วย

อันนี้เป็นรายชื่อที่นำมาล่าสุด

มือเหยี่ยวเหนือฟ้า -- หวงอี้ / น.นพรัตน์ แปล
ของขวัญแห่งหัวใจ -- วีสาม,พิมลพันธ์,คีตภา
รหัสพระกาฬ -- James Rolliris-เขียน/บุญญรัตน์-แปล
โลกอัจฉริยะ -- กัญศจี วงศาวัฒนากุล
ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น ดีขึ้น -- จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์
ศิลปะแห่งความสัมพันธ์ -- จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์
ฉากรักพรางใจ -- แซนดรา บราวน์
ลางลวง -- ลิซา แจ็คสัน / วลัญช์ วัฒนา:แปล
ลูกไม้แห่งบ้านดงคะเคียนงาม -- ณัฐวัฒน์ อุทธังกร
ดอกไม้ปลายสวน -- สิริมา อภิจาริน
สาปรัก สื่อเสน่หา -- สายน้ำ
ZOOM น้ำมันถล่มโลก -- lain Casson / ปรีดา-แปล
ลางรัก ลางลวง -- เดบรา กินส์เบริก์
กระซิบจากสนธยา -- อายะซึจิ ยูกิโตะ/พรพิรุณ
วงกตสีเลือด -- ยูสุเกะ คิซิ.
เยื่อใยอำมหิต เล่ม 1-2 -- นัทสุโอะ/ อิศเรท –แปล
โฆษณาอย่างไรให้ไกลคุก -- สุรพล สีนิรันดร
โครตมาเฟีย -- Roberto Saviano
เกมล่าชีวิต -- ซูซานน์ คอลลินส์
รอยฝันตะวันเดือด -- ณารา
เหตุเกิดเพราะเชือกเส้นเดียว -- กีย์เดอ โมปัสซังต์/มนันยา-แปล
แผนพลิกฟ้า ปาฏิหาริย์อำมหิต เล่ม 1-4 -- หมอกมุงเมือง-เขียน
อาฆาตมาดรัก -- ไปรยา-เขียน
พลังเงียบ ลูกศิษย์ทูลกระหม่อม -- -
วีรบุรุษเขาเหลียงซาน ( 5 เล่มจบ) --
เหมันต์นิรันดร -- ลัลล์ลสิส.
แผ่นดินฉานในม่านหมอก -- พันเอกเจ้ายอดศึก
อาหารสมุนไพรจีน -- รุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธิ์
มะเขือพวง มะระขี้นก สะเดา มหัศจรรย์อาหารขม -- จำลองลักษณ์ และคณะ
ปริศนาสวนลับ -- เดต มอร์ตัน / สศมาภาแปล
สาส์นลับที่สาบสูญ -- แดน บราวน์
เที่ยวฝรั่งเศส -- สุภาพิมพ์ ธนะพรพันธุ์
แรกรัก -- วิลลา คาเธอร์/กิตติวรรณ-แปล
ขนมไทย -- สุปราณี แพรศิริ
ผ่าสมองโจโฉ -- เล่า ชวน หัว
รักษาปวดหลังให้หายขาด -- มานพ ประภาษานนท์
จีนบำบัด -- นาโอกิ อิระมะ
เคหาสน์รัตติกาล -- พี.ซี พาสต์ และคริสติน แคสต์
กลรักในเก -- แซนตรา บราวน์ / อรทัย
ลูกชายที่มาจากดาวเสาร์ ลูกสาวจากดาวศกร์ -- รจนา นากาซิม่า
ทัณฑ์รักชั่วนิรันดร์ -- ริเชลล์ มี้ด / จิตรประภา-แปล
ศิลปะเพื่อชีวิต -- ทีปกร
เดอะ วูล์ฟแมน ฮีโร่พันธุ์ดุ -- Nicholas Pekearo/แสนยากร-แปล
พรุ่งนี้ยังมีตะวัน -- หลายคนเขียน
ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (บริจาคเป็นหนังสือก็ได้ค่ะ) รยู อึนกยอง / ทีมซินซอนซา-แปล
บัลลังก์เมฆ -- วาณิช จรุงกิจอนันต์
วนาลี -- สราญจิตต์
ลับ ลวง เสธ.แดง -- Bangkok
เธอเห็นสีสันในดวงตาฉันไหม -- อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
My Name is Red -- ออร์ฮาน ปามุก/นันทวัน
สุดยอดหนังสือดี -- สมคิด สวางกูร
มิติหลง -- จินตวีร์ วิวัธน์
ตายแล้วไปไหน -- พ.อ. เสนาะ จินดารัตน์
30 เมนู อาหารสำหรับเด็กวัยเรียนรู้ -- เสาวภรณ์ วังวรรธนะ
ปริศนาการสร้างกำแพงเมืองจีน -- สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี
สืบสนองสำนวนไทย -- ล้อม เพ็งแก้ว
พูดให้ดี เป็นพิธีกรให้เก่ง -- นิเวศน์ กันไทยราษฏร์
จานโปรดเมนูลูกรัก -- สำนักพิมพ์อมรินทร์ Cuisine
จนกว่าเราจะพบกันอีก -- ศรีบูรพา
แกะรอยกรรมสู่รอยธรรม -- พระไพศาล วิสาโล
เล่ห์รักสายลับ -- เชเลสต์ แมรดลีย์ / กัญชลิกา

หนังสือทั้งหมดไม่มีฉบับที่ห้องสมุด อาสาต้องหามาอ่านเอง

บรรยากาศวัน พี่อาสาพาน้องเต้นเล่นกีฬา ครั้งที่ 2 เมื่อ 10 ก.ค. 53

ปีนี้พี่อาสาฯ มากันเยอะมาก เพราะมาจากกลุ่ม เรดบูลสปิริต มากันแต่เช้าตรู่ คึกคักพลังดีไม่มีตกจากเช้าถึงเย็น เล่นกันทั้งวัน สนุกสนานทั้งน้องตาบอดและพี่อาสา

ขอบคุณคุณพ่อ ชาลส์ เวลาโด้ ผู้เอื้อเฟื้อศูนย์กีฬาดอนบอสโกเพื่อคนตาบอด ให้ชมรมฯ ใช้จัดงาน พี่อาสาพาน้องเต้นเล่นกีฬา อีกครั้งหนึ่งภายในเวลาไม่ถึงปี

ขอขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง ผู้สนับสนุน บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง ในปีนี้แบบทุ่มสุดตัว ทั้งกำลังทรัพย์ กำลังคน และน้ำใจอันยิ่งใหญ่

(รูปที่เอามาลงในเว็บนี้เป็นเพียงส่วนน้อย ทั้งยังทำให้เล็กเพื่อความเร็วในการรับชม มีที่คิดว่าอยากอวดอีกหลายรูป ในขนาดที่ใหญ่กว่านี้ แต่ขอเอาไปไว้อีกเว็บหนึ่งไม่ให้เกะกะ อยู่ที่ไหนกรุณาดูที่ท้ายเรื่อง)

ยามเช้าหน้าศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ที่ตั้งศูนย์กีฬาดอนบอสโกเพื่อคนตาบอด สนามกีฬาของเราในวันนั้น
ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

** คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูทั้งหมด

รายงานจากการอบรม “อ่านอย่างไรให้น่าฟัง ...” 5-6 มิถุนายน 2553

** คลิกที่หัวเรื่องเพื่อดูรูปทั้งหมด (15 รูป) **

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 5-6 มิถุนายน 2553 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกับบริษัทการบินไทย จัดการอบรม “อ่านอย่างไรให้น่าฟัง อ่านอย่างไรให้ถูกต้อง และการนำทางคนตาบอด” ณ ห้องดอนเมือง อาคารฝ่ายครัวการบินไทย ดอนเมือง มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมรับการอบรม นับจำนวนผู้เข้าอบรมเกือบ 60 คน เป็นคณะพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาจากวัดจากแดง อ.พระประแดง ถึง 30 คน

การอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ด้วยลีลาการสอนที่ไม่เหมือนใครของ อ.สุรัชนา ฤกษ์ชนะ ผู้มากประสบการณ์

บทเรียนการใช้ Plexttalk / MyStudioPC มีในเว็บอาสาแล้ว คลิกที่นี่ หรือดูที่ลิ้งก์ด้านซ้ายมือ

อ.มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอด และวุฒิสมาชิก กล่าวเปิดการอบรม
อ.มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอด และวุฒิสมาชิก กล่าวเปิดการอบรม

คุณกัญจน์ พลสงคราม รับหน้าที่พิธีกรตลอดงาน
คุณกัญจน์ พลสงคราม รับหน้าที่พิธีกรตลอดงาน

อ.สุรัชนา ฤกษ์ชนะ เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรมทั้งสองวัน
อ.สุรัชนา ฤกษ์ชนะ เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรมทั้งสองวัน

ผู้เข้าร่วมอบรมอาสาฯ เชียงราย เข้าใจคนตาบอดมากขึ้นเมื่อต้องปิดตาตลอดช่วงกลางวัน

คุณพรรณี นันชา อาสาสมัครจากอำเภอเชียงแสน พูดถึงความรู้สึกหลังจากต้องปิดตาเดินไปรับประทานอาหารกลางวัน ในช่วงบ่ายที่เป็นการอบรมการนำทางคนตาบอด โดยวิทยากรให้ผู้ที่ถูกปิดตาจากแต่ละอำเภอได้กล่าว

เสียงในฟิล์มเป็นคำเมือง ไม่มีซับไตเติ้ล

Pages

Subscribe to ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด RSS