งานสัมมนาคนตาบอดเอเชียแปซิฟิก 4-8 พ.ค. 57

การนวดโดยคนตาบอด

คนตาบอดกำลังฝึกการนวด

ในปี 2557 นี้ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ได้รับเกียรติจาก สหภาพคนตาบอดโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาด้านการนวดของสหภาพคนตาบอดโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (12th World Blind Union Asia-Pacific massage seminar) ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2557 นี้ ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระรามเก้า กรุงเทพฯ

การสัมมนาครั้งนี้จะมีคนตาบอดจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 300 คน มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดจึงจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครจำนวนมาก เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกแก่คนตาบอดต่างชาติ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดขอเชิญชวนอาสาสมัครที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  • ปิดรับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2557
  • กำหนดสัมภาษณ์ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2557
  • ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2557
  • รับการอบรมการทำงานช่วยเหลือคนตาบอด 26 และ 27 เมษายน 2557 ที่โรงแรมและสนามบิน