แนะนำชมรมจัดทำหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์

วันนี้ได้ไปร่วมงานแนะนำตัว 1414plus ที่ ThaiPBS ได้พบกับผุ๋ดูแล ชมรมจัดทำหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ซึ่งผมได้เห็นความตั้งใจช่วยคนตาบอดของเขามาระยะหนึ่งแล้ว ด้วยความชื่นชมที่นำคนรุ่นใหม่มาช่วยงาน

ทราบมาว่าที่นี่เปิดทุกวัน !! ตั้งแต่เช้า 10.30 น. ถึงค่ำ 19.30 น. มีห้องอัด 5 ห้อง ถ้าอาสาท่านได้สะดวกย่านแฮปปี้แลนด์ ปลายถนนลาดพร้าว ย่านคลองจั่น เชิญไปช่วยกันอ่านหนังสือเสียงที่นั่นนะครับ

หน้า Facebook ของชมรมจัดทำหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์