เปิดโลกอาสา: อ่านชีวิต 19 ต.ค. 56

19 ตุลาคม 2556 ณ บ้านเซเวียร์ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้ร่วมเวทีเปิดโลกอาสา ภายใต้หัวข้อ “อ่านชีวิต” ร่วมกับ กลุ่ม We are happy กลุ่มคนที่สร้างสรรค์และพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนด้วยการอ่านหนังสือและโครงการอ่านสร้างชาติ หรือตู้หนังสือเย็นๆของมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเสวนาดีๆในวันนี้จัดโดย ธนาคารจิตอาสา

คุณนิรมลกับผู้ร่วมเสวนาท่านอื่น

 
“พี่นิ” คุณนิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด กำลังแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดฟังนั้นไม่ยาก แถมสนุกสนานและเพลิดเพลินทั้งผู้อ่านและผู้ฟัง

คุณนิรมลกำลังบรรยาย

 
อาสาสมัครต่างตั้งใจฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการอ่านหนังสือเสียงอย่างง่ายๆ

ผู้เข้าฟังนั่งฟังอย่างสนใจ

 
“พี่ดา” คุณเนตรอัมพร กฤษณปาณี สาธิตการอ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟังแบบสดๆ ด้วยท่วงทำนองที่แสนไพเราะ ทำให้อาสาสมัครหลายคนต่างชื่นชมและขอเป็นลูกศิษย์กันเลยทีเดียว

คุณดากำลังอ่านหนังสือสาธิต

 
“น้องพาย” คุณณัฐวัฒน์ ขันติธรรม อาสาสมัครน้องใหม่ที่สมัครมาร่วมช่วยงานวันไม้เท้าขาวสากลในช่วงเช้าและตามมาร่วมงานนี้ด้วย เพราะรู้สึกประทับใจในมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างร่วมกิจกรรมกับคนตาบอด

น้องพาย เล่าความรู้สึกที่ได้สัมผัสงานอาสา

 
บรรยากาศโดยรวมของอาสาสมัครร่วม 100 คน ที่มีจิตอาสาอยากทำบุญด้วยเสียง

กลุ่มผู้ฟังในห้องประชุม