คนตาบอดฝึกชินนสาสมาธิ ที่วัดธรรมมงคล 22 พ.ย. 57

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล จัดโครงการ ชินนสาสมาธิ เพื่อชนะใจตนเอง สำหรับคนตาบอด มีคนตาบอดและอาสาสมัครมาร่วมงานรวมเกือบ 60 คน งานเริ่มเวลา 9.30 น. และจบเมื่อเวลา 17.30 น.

ภาคเช้ามีการถ่ายภาพหมู่ของผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน รวมทั้งวิทยากรทุกท่าน ก่อนการอบรม
(คลิกที่นี่ เพื่อชมและดาวน์โหลดภาพใหญ่สำหรับพิมพ์)
ภาพหมู่ก่อนการอบรมชินนสาสมาธิ 22 พ.ย. 57

ภาพรวมกิจกรรม

ภาพทั้งหมดมีขนาดใหญ่ พร้อมคำบรรยาย คลิกที่นี่เพื่อเข้าชม

ภาพนี้แสดงพระอาจารย์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนขณะอยู่ในโบสถ์ ช่วงท้ายของกิจกรรม
(คลิกที่นี่ เพื่อชมและดาวน์โหลดภาพใหญ่สำหรับพิมพ์)
ภาพรวมผู้เข้าอบรมทุกคนในโบสถ์วัดธรรมมงคล

ภาพหมู่รวมในโบสถ์หลังเสร็จสิ้นการอบรม
(คลิกที่นี่ เพื่อชมและดาวน์โหลดภาพใหญ่สำหรับพิมพ์)
ภาพหมู่ในโบสถ์วัดธรรมมงคลหลังเสร็จสิ้นการอบรม

รูปถ่ายกิจกรรมมีอีกมาก ด้วยความเอื้อเฟื้อจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ คลิกชมได้ที่นี่