เสวนาเรื่องอาสาสมัครและหนังสือเสียง ที่คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

วันที่ 2 กันยายน 2554 ตัวแทนชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด นิรมล เปี่ยมอุดมสุข และวิษณุ เอื้อชูเกียรติ ได้ไปร่วมงานเสวนาเรื่อง หนังสือเสียงจากจิตอาสา จัดโดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ฟังส่วนใหญ่คือนักศึกษาในคณะอักษรศาสตร์

ป้ายชื่อรายการเสวนา
ป้ายชื่อรายการเสวนา

เปิดการเสวนาด้วยแนะนำชมรมฯ โดยกลุ่มผู้จัดการเสวนาหาข้อมูลและนำเสนอ
เปิดการเสวนาด้วยแนะนำชมรมฯ

ผู้ฟังในห้อง 203 คนเสื้อขาวซ้ายมือคือไพโรจน์ นักศึกษาปี 2 ผู้ประสานงานกับชมรมฯ
ผู้ฟังในห้อง 203

ตอนแรกเป็นการเล่าเรื่องการเป็นอาสาสมัคร กิจกรรมที่ทำ ทั้งจากชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด
ชมรมภายในมหาวิทยาลัยเอง มีช่วงถามตอบซึ่งได้รับความสนใจมาก และจบด้วยการเล่าเรื่อง
หนังสือเสียง ตั้งแต่คืออะไร ไปถึงวิธีผลิต และวิธีอ่าน

ส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ดำเนินการ
ส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ดำเนินการ

อาจารย์รุ่งทิวา ขลิบเงิน มอบของที่ระลึกแก่คุณนิรมล
อาจารย์รุ่งทิวา ขลิบเงิน มอบของที่ระลึกแก่คุณนิรมล

โครงเรื่องของหนังสือเสียงที่ใช้บรรยาย (แต่ลืมเพิ่มเรื่องลิขสิทธิ์ ต้องพูดตามตอนหลัง)
คลิกดูเฉพาะรูปจะได้รูปใหญ่ขึ้น
โครงเรื่องของหนังสือเสียงที่ใช้บรรยาย