อบรมการสร้างหนังสือเสียงด้วย MyStudioPC 27 ก.ย. 2549

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกับห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ เปิดการอบรมวิธีสร้างหนังสือเสียงแบบเดซี่ ชนิด NCC only ด้วยโปรแกรม MyStudioPC ให้แก่สมาชิกของชมรมขึ้นที่ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2549 โดยมีคุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติเป็นวิทยากร