คุณสมบัติของอาสาสมัครต้องเป็นอย่างไร

อยากทราบว่าการเป็นอาสาสมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง มีความสนใจที่จะเป็นอาสาแต่ว่าต้องทำงานประจำด้วย

โดยทั่วไปไม่ต้องมีความชำนาญพิเศษครับ ขอแค่มีเวลามาช่วยก็พอแล้ว งานที่ต้องการอาสาช่วยจะแจ้งให้ทราบบนเว็บนี้ ถ้าคุณว่างก็มาช่วยได้เลยครับ

ถ้าจะอาสาอ่านหนังสือเสียง ต้องอ่านภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำและถูกต้องเป็นอันดับแรก

บางทีเราอาจต้องช่วยนำทางคนตาบอด ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนตาบอดจะเป็นประโยชน์ ซึ่งจะหาอ่านได้จากเว็บนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับ