ยินดีเป็นอาสา พาน้องเที่ยวในเทศกาลวันหยุด นะค่ะ

หากมีกิจกรรม พาน้อง พาคนตาบอดเที่ยวบอกได้นะค่ะแจ้งได้
ยินดีช่วยอาสาพาเที่ยวค่ะ
ขอมีส่วนร่วมด้วยนะค่ะ ขอร่วมกิจกรรม
ช่วยเพื่อนช่วยน้องพี่
คนตาบอดค่ะส่งเมลติดต่อมาได้นะค่ะ

aeey_5n@yahoo.com