คนตาบอดน้องใหม่

สวัสดีครับพี่ๆ เพื่อนๆ ชมรมอาสาน่ะครับ

ข้อความนี้ขอฝากไว้ให้พี่ๆ เพื่อนๆ ชมรมอาสาเพื่อนคนตาบอดได้โปรดช่วยน้องของโบด้วยน่ะครับ น้องคนนี้ชื่อ น้อง "อิ๊กคิว" น้องเขาได้รับอุบัติเหตุจากการรับน้องที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งน่ะครับ ทำให้ตาทั้ง ๒ ข้างมืดบอด อันเนื่องมาจากบาดแผลที่ติดเชื้อราส่งผ่านทางกระแสเลือด ทำให้แกนสมองอักเสบเป็นเชื้อราและฝีกดทับจอประสาทตาและประสาทการทรงตัวบางส่วน

โบแนะนำให้น้องเขาไปขึ้นทะเบียนคนพิการที่กรมประชาสงเคราะห์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งน้องเขาจะต้องไปขอหนังสือรับรองความพิการจากโรงพยาบาลที่มีข้อมูลอยู่ ไปกรมประชาสงเคราะห์ สมาคมคนตาบอด และสำนักงานเขตที่อาศัยอยู่ เพื่อขอสิทธิรักษาพยาบาล ๓๐ บาทรักษาทุกโรค (ของคนพิการที่จะไม่จำกัดเฉพาะโรงพยาบาลไหนเป็นพิเศษ)

ด้วยเหตุนี้ โบจึงไคร่ขอความอนุเคราะห์จากพี่ๆ เพื่อนๆ อาสาช่วยคนตาบอดที่สะดวกจะพาน้องเขาไปทำเอกสารดังกล่าวตามสถานที่ต่างๆ ในวันธรรมดา/วันทำการ ทั้งนี้ พี่ๆ เพื่อนๆ ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและเข้าใจข้อจำกัดของน้องเขาว่า สามารถเดินได้อย่างช้า เสียหลักในการทรงตัวง่าย มองไม่เห็นทั้ง ๒ ข้าง และมีฐานะที่บ้านยากจน

ขอให้ช่วยส่งต่อคำร้องขอนี้ต่อๆ กันไปด้วยน่ะครับ โบจะรออ่านคำตอบจากพี่ที่สะดวกน่ะครับ