เพิ่มข้อมูลการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดแล้ว

ขณะนี้หน้าข้อมูลเรื่อง วิธิอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด มีข้อมูลใหม่ เป็นสไล้ด์ประกอบการนำเสนอในหัวข้อเดียวกัน มี VCD และ MPEG ขยายความด้วย และมีไฟล์ขนาดย่อให้ดาวน์โหลด