กิจกรรมอบรมการอ่านหนังสือเสียง เพื่อจัดทำพจนานุกรม 22 เม.ย. 50

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2550 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด จัดอบรมการอ่านหนังสือเสียง ให้แก่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเดซี่ ฟุลเท็กซ์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ที่ห้องไพลิน โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

การอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 10

การอบรมเริ่มขึ้นด้วยการกล่าวเปิด โดย อาจารย์มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดฯ และคำแนะนำเกี่ยวกับคนตาบอด โดย อาจารย์วิรัช ศรีตุลานนท์

การอบรมในช่วงเช้า เป็นการบรรยายเรื่อง อ่านอย่างไรให้น่าฟัง โดยอาจารย์สุรัชนา ฤกษ์ชนะ จากกรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงพัก อาสาสมัครจำนวนหนึ่งได้ปิดตา ทดลองใช้ชีวิตแบบคนตาบอด อาศัยเพื่อนอาสาสมัครอีกคนหนึ่งช่วยนำทาง อาจารย์สามารถ เป็นผู้แนะนำวิธีปฏิบัติ

อาจารย์สามารถ เชิญนักศึกษาตาบอดสองคนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต จาก ม.ธรรมศาสตร์ มาเล่าประสบการณ์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาสาสมัครที่มาช่วยอ่านหนังสือเสียง

ช่วงบ่ายเริ่มด้วย วิษณุ เอื้อชูเกียรติ นำเสนอวิธีอ่านออกเสียงพจนานุกรม และแสดงตัวอย่างพจนานุกรมที่ทำมาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบเดซี่ ฟุลเท็กซ์

จากนั้นเป็นช่วงวิจารณ์การอ่าน อาจารย์สุรัชนาเป็นผู้วิจารณ์คุณภาพการอ่านของอาสาสมัคร โดยอาสาสมัครขึ้นมาอ่านบททดสอบที่หน้าห้องทีละคน

เนื่องจากเวลาที่จำกัด ทำให้มีอาสาสมัครหลายคนที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ ชมรมฯ จึงจะจัดการทดสอบการอ่านต่อไปอีก ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน ที่ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ