คนภูเก็ตช่วยด้วย เราต้องการอาสาสมัคร

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอดไทย ขอเชิญคนภูเก็ตที่มีอายุ 20 ปี เป็นต้นไป ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยคนตาบอดในงานการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 นี้ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

ท่านที่สนใจสามารถสแกน QR Code หรือกดเข้าลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://forms.office.com/r/wvfKsNeVeA

ปิดรับสมัคร 11 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลการคัดเลือกภายใน 15 พฤศจิกายน 2566
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 081-307-0149