สวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต

มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ
ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย

สวดพระอภิธรรรมพระวันรัตน์