ผ้าป่าช่วยคนตาบอด 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.59 น. ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล "ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ" ของมูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประดับต้นผ้าป่า ถ่ายรูปหมู่ในโบสถ์