กิจกรรมชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด พ.ศ. 2563

TAB Radio

รายการข่าวโลกโบราณคดี

ออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน เวลา 15.00-15.30 น. ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

รายการเพื่อนกัน

ออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง เมษายน 2563 เวลา 15.00-15.30 น. ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย เนตรอัมพร กฤษณปาณี

รายการเพลงดีศรีสยาม

เริ่มออกอากาศเดือนพฤษภาคม 2563 เวลา 15.00-15.30 น. ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย อานันท์ นาคคง

 

กิจกรรม พ.ศ. 2563

1.ร่วมงาน "ทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ"

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จัดโดย มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

2.ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

3.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal)

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

4.ร่วมงานการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯและกรรมการอำนวยการสมาคมฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ภายใต้โครงการสัมมนา เรื่อง "การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ซอย 11 กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

5.ร่วมงานการอบรมอาสาสมัคร ในหลักสูตร “อาสาแบ่งปัน” โครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ดร.สามารถ รัตนสาคร ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ หัวข้อ การช่วยเหลือคนพิการทุกประเภทเบื้องต้น ให้แก่อาสาสมัครจำนวน 100 คน)

6.ร่วมกิจกรรมโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All : รักษ์โลก รักศิลปะ

ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ Art for All Village เขตคลองสามวา จัดโดย มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)