ร่วมกิจกรรมมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด 24 พ.ย. 62

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 -16.00 น. ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ไปร่วมงานกับมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรใบประกอบวิชาชีพสาขาการนวดไทย พร้อมกับงานประกวดร้องเพลงไทยสากล-ไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ณ ศาลานุสรณ์เตชวัชรา ถนนจันทร์เก่า ซอย 5 กรุงเทพฯ