โครงการหนังสือเสียงพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถานภาคเดซี่ ฟูลเทคส์

มูลนิธิของคนตาบอดไทย ร่วมกับชมรมอาสาเพื่อนคนตาบอด
จัดทำ “โครงการ หนังสือเสียงพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ภาคเดซี่ ฟูลเทคส์ “ จัดทำขึ้นเป็นหนังสือเสียงระบบเดซี่ ฟูลเทคส์ เพื่อมอบให้ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ มูลนิธิของคนตาบอดไทย ทางมูลนิธิจะมีการอบรบหลักการอ่านหนังสือพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตสถานให้ จึงขอเชิญชวนอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงเเพื่อคนตาบอด มาร่วมกันผลิตหนังสือเล่มนี้ อาสาสมัครท่านใดสนใจ ที่จะร่วมกันผลิตหนังสือเสียงพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน ภาคเดซี่ ฟูลเทคส์ ติดต่อได้ที่ คุณนิรมล โทร 08-13070149 หรือที่ www.a-sa.org

พี่นิครับ...ผมลงเชิญชวนในบอร์ดของ www.siamvolunteer.com ให้ด้วยแล้วนะครับ