มอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 25 พ.ย. 61

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดมีส่วนช่วยในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ในงานประกวดร้องเพลงไทยสากล-ไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 23 ของมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ที่ศาลานุสร์ณเตชวัชรา

โต๊ะลงทะเบียนหน้าประตู
ภาพหมู่ผู้ได้รับประกาศนียบัตร
ภาพหมู่บนเวที ผู้ใด้รับรางวัลประกวดร้องเพลง