อบรมการอ่านเพื่อคนตาบอด ที่ ILC 25 พ.ย. 60

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง" ณ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด (International Laboratories Co., Ltd. ) หรือ ILC บางพลี สมุทรปราการ โดยมีอาจารย์สุรัชนา ฤกษ์ชนะ เป็นวิทยากร

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้สนใจในชุมชน จำนวน. 60 คน. เข้าร่วมอบรม การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และร่วมเป็นอาสาสมัครผลิตหนังสือเสียงให้ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติเพื่อบริการแก่ผู้พิการทางสายตา และผู้ไม่สามารถเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายของหนังสือเสียงในอนาคต

กรรมการผู้จัดการบริษัท ILC คุณแสงทอง ชัยสิริโรจน์ ผู้เคยได้รับการอบรมการอ่านจากคราวสมัชชาคนตาบอดที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ เมื่อเดือนเมษายน 2560 เล็งเห็นความสำคัญกับภาษาไทย เอกลักษณ์ของชาติไทย จึงชักนำมูลนิธิคนตาบอดไทย ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด และคณะวิทยากร เข้าให้ความรู้แก่พนักงานและผู้สนใจ นับเป็นการทำสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมอีกทางหนึ่ง

การอบรมเริ่มด้วยการทำความรู้จักกับคนตาบอด โดยคุณธรรมนิตย์ ชาญจรัสพงศ์ กรรมการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย (คลิป 17 นาที)

ประมวลภาพวันอบรม (คลิกที่ภาพเพื่อไปชมภาพขนาดใหญ่ขึ้นไปอีก)
ILC-audiobook-readers