อบรมผู้แทนทัพเรือ เจ้าหน้าที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ 23 เม.ย. 59

23 เมษายน 2559 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 49 อาสาสมัครกว่า 50 ท่าน เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เยาวชน, ผู้แทนทัพเรือ ภาคที่ 3, ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต, อสม., อปพร., ผู้แทนเจ้าหน้าที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

ภาพรวมการอบรมวันที่ 23 เมษายน 2559

คลิกดูภาพใหญ่ของภาพรวม และภาพขนาดใหญ่แต่ละภาพที่นี่