รายการ เพื่อนกัน 29 มีนาคม 2559

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2559
  • ภูฏานประกาศสร้างดินแดนอาหารปลอดภัยแห่งแรกในโลก
  • รู้จักราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประเทศที่ "มีความสุขที่สุดในเอเชีย" และเป็น"ดินแดนแห่งความสุข" อันดับที่ 8 ของโลก