รายการ เพื่อนกัน 1 มีนาคม 2559

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559
  • คนไทยป่วยโรคไตทะลักท็อป 3 อาเซียน
  • "ผงปรุงรส" เกิน เสี่ยงรับโซเดียมสูง
  • "นอนไม่หลับ" เสีี่ยงโรคหลายชนิด ต้องรีบแก้ไข