รายการ เพื่อนกัน 16 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
  • พื้นที่ตรงกลางของความรักอยู่ตรงนี้...
  • โรคหัวใจสลาย...เป็นแล้วถึงตายจริงหรือ?
  • ชื่นชมรักแท้ไม่มีวันตาย
  • เที่ยวโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ