รายการ เพื่อนกัน 2 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
  • สุดยอดวิธียืดอายุ 10 อวัยวะที่สำคัญของชีวิต
  • พาเที่ยวโครงการหลวง อีกสองโครงการ คือ ม่อนเงาะ และ อ่างขาง จ.เชียงใหม่