รายการ เพื่อนกัน 19 มกราคม 2559

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 19 มกราคม 2559
  • ส.ค.ส. ขอขอบคุณและขอส่งความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ จากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
  • ดวงปี 2559 (ปีวอก) ต่อ ปีมะเมีย-กุน