รายการ เพื่อนกัน 5 มกราคม 2559

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 5 มกราคม 2559
  • ดวงปี 2559 (ปีวอก) ดวงทั่วไป การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ
  • 10 โครงการหลวงน่าเที่ยว สถานที่ 6.........?