คนตาบอดปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 อาสาสมัครจากชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad 2015

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมให้กำลังใจคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคนพิการ บริเวณโคโค่ วอล์ก (Coco Walk) ถนนพญาไท ก่อนจะเคลื่อนขบวนปั่นจักรยานไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรอรับเสด็จและสิ้นสุดที่ลานพระบรมรูปทรงม้า

งานนี้มีคนพิการมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 1,911คน สำหรับขบวนคนพิการมีการจัดเป็นขบวน 101 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. วีลแชร์ 2. รถโยก 3. จักรยานเรียงแถว 4. จักรยาน

นอกจากอาสาสมัครจากชมรมฯ จะได้ช่วยเหลือคนตาบอดและคนพิการประเภทต่างๆ แล้ว ยังได้ร่วมปั่นจักรยานเรียงเเถว (สอง-สามตอน) กับคนตาบอดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ด้วยการร่วมใจทดแทนพระคุณต่อพ่อของแผ่นดิน

อาสากับคนตาบอดบนจักรยานคู่
อาสากับคนตาบอดบนจักรยานคู่ อีกรูปหนึ่ง
มนุษย์ล้อควบวีลแชร์ร่วมงานปั่นเพื่อพ่อ