88 พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้ไปร่วมงาน “88 พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพและมีงานทำ” ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก งานนี้เป็นงานบุญของมูลนิธิคนตาบอดไทย ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และนางจำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประธานฝ่ายฆราวาส ได้รับยอดการบริจาคทั้งสิ้น 3,930,000 บาท

ภาพประกอบมาจากอัลบั้มใน Facebook ของมูลนิธิคนตาบอดไทย