รายการ เพื่อนกัน 1 ธันวาคม 2558

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558
  • 1 ธค. วันเอดส์โลก : ความหมาย ประวัติวันเอดส์โลก และกิจกรรม
  • 5 เรื่องต้องเตรียมตัว ก่อนร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
  • มุมหนังสือ เรื่องชวนหัวในยุคราชวงศ์จีน ตอน เอาแค่ดอก